Objawy i leczenie psychozy alkoholowej

Wiele europejskich badań potwierdza, że ​​psychoza alkoholowa rozwija się, gdy występuje połączenie wielu czynników. Trudno jest określić, jakie objawy pojawiają się w zaburzeniach biochemicznych z metabolizmem związków mózgowych, naruszeniem syntezy mediatorów mózgu.

Ponieważ istnieją oznaki zatrucia surogatami etylowymi, co tłumaczy powstawanie abstynencji przy stosowaniu dużych dawek alkoholu etylowego - wszystkie te pytania próbują wyjaśnić w artykule. Omówmy patogenetyczne i morfologiczne zmiany, które są podstawą kolejnych zaburzeń patogenetycznych.

Psychoza alkoholowa rozwija się na tle kilku zaburzeń patogenetycznych. W badaniach klinicznych ustalono powstawanie negatywnych zmian pod wpływem przewlekłego zatrucia. Po drugim etapie alkoholizmu dochodzi do zakłóceń w pracy narządów wewnętrznych, które rozwijają się pod wpływem metabolitów alkoholu etylowego. Zmiany homeostazy prowadzą do uporczywych zaburzeń w drugim-trzecim etapie alkoholizmu.

Aby opisać organizm patologiczne nadużywania alkoholu wymyślony termin „metalkogolny psychozy”, w którym jest utworzony przewlekłego odurzenie nozologie Na często śledzone stanów psychotycznych, które są źródłem konsekwencji patologicznych zaburzeń w organizmie.

Psychozy rozwijają się u pacjentów ze zmniejszeniem dawki spożywania alkoholu, gdy tkanki nie mają wystarczającej ilości substancji egzogennych, które zwykle pojawiały się po wypiciu alkoholu. Wpływ składnika prowokującego się pogarsza - wyrażone zatrucie, uraz mózgu, uszkodzenie wątroby. Kompleks zaburzeń w patologii jest wielopłaszczyznowy, czemu towarzyszą zaburzenia czynności narządów wewnętrznych.

Psychoza alkoholowa: objawy, objawy kliniczne i leczenie

W powstawaniu psychozy alkoholowej istotną rolę odgrywają zaburzenia procesów metabolicznych katecholamin - mediatorów, które są niezbędne do przeniesienia impulsu wzdłuż włókien nerwowych. Obecność pewnego związku między poziomem tych substancji a objawami klinicznymi determinuje etap alkoholizmu.

Przy drugim stopniu endogennych mediatorów transmisja sygnału wzdłuż włókien nerwowych nie jest wystarczająca dla optymalnej odpowiedzi na wpływy zewnętrzne. Nadmiar wkładu produktów do przetwarzania alkoholu w organizmie wystarcza do dalszego zmniejszenia tych mediatorów w korze mózgowej.

W patogenezie psychozy alkoholowej istotną rolę odgrywa spadek stężenia dopaminy. Praktyczne badania wykazały, że przy abstynencji poziom tej substancji zmniejsza się o 300%, co daje negatywny wpływ na ogólny metabolizm mózgu. Stężenie neuropeptydów zmniejsza się, występują zaburzenia neurologiczne, komórki mózgu umierają, prawdopodobieństwo choroby Alzheimera, choroba Parkinsona wzrasta.

Naukowcom nie udało się znaleźć mechanizmów rozwoju alkoholowych encefalopatii, ale istnieją pośrednie dowody na rozwój tej nozologii przy jednoczesnym zmniejszeniu stężenia witamin z grupy B w komórkach mózgowych. Spadek poziomu tiaminy jest głównym czynnikiem rozwoju upośledzenia umysłowego u alkoholików.

Psychoza alkoholowa - co to jest?

Zgodnie z objawami klinicznymi rozróżnia się następujące odmiany psychoz alkoholowych:

Każda forma nosologiczna ma cechy, objawy i konsekwencje.

Ostremu psychozowi towarzyszy faza podstawowa objawów klinicznych. Patologia charakteryzuje się polimorfizmem, szeregiem kolejnych zmian fazowych, prowadzących w końcowym efekcie do automatyzacji umysłowej, przejściowym oniroidem, pseudoholucyną. Kliniczne metody identyfikacji listy zaburzeń mózgu są niemożliwe. Elektroencefalografia odzwierciedla zwiększoną aktywność.

W leczeniu majaczenia alkoholowego konieczne jest oszacowanie stopnia ciężkości stanu pacjenta, ponieważ nie wszyscy pacjenci mają neurohumoralne, dysfunkcjonalne, niedobory odpornościowe. Nasilenie objawów zależy głównie od rozpowszechnienia związku patogenetycznego.

Psychoza alkoholowa jest chorobą przewlekłą. To nie może być zadokowane na zawsze. Przy odpowiedniej terapii ostre objawy mogą zostać zahamowane w ciągu 10 dni, ale lekarze nie mogą zagwarantować ponownego wystąpienia choroby po przyjęciu kolejnej dawki alkoholu. Najczęściej po leczeniu przewlekłych alkoholików występują powikłania - zaburzenia encefalopatyczne, obrzęk tkanki mózgowej, drgawki.

Przy odpowiednim doborze jakościowej techniki terapeutycznej, delirium alkoholowe rzadko zamienia się w halucynogenną lub paranoidalną postać. Takie warunki są charakterystyczne dla przewlekłych alkoholików, którzy nie chcą się rozstawać z regularną dawką alkoholu etylowego.

Nasilenie następujących typów psychozy alkoholowej:

 1. Ostre - przez miesiąc po spożyciu etanolu;
 2. Przedłużony - z czasem do sześciu miesięcy;
 3. Przewlekłe - trwają dłużej niż sześć miesięcy.

Terapia przewlekłych i długotrwałych opcji bez aktywnej opieki nad pacjentem jest niemożliwa. Osoba powinna w pełni zdawać sobie sprawę, że jest chora i dokładnie monitorować używanie napojów alkoholowych. Powinny zostać porzucone na zawsze.

Metalowa psychoza - co to jest, znaki, formy

Oddziel psychozę metaliczno-alkoholową na pewne formy:

 1. Delirii - z zaburzeniami oneiroidalnymi, psevdogallutsinozom z zaburzeniami mowy. W patologii należy przydzielać rodzaje - nietypowe i typowe, nieudane i usystematyzowane;
 2. Encefalopatia - według rodzaju pseudo-paraliżu, Gaye-Wernicke, przebieg przewlekły lub ostry;
 3. Hallucinosis - z automatami, zmysłowy, werbalny;
 4. Psychoza urojeniowa - paranoidalne, delirium zazdrości. Przebieg nozologii jest chroniczny, ostry i przewlekły.

Specjaliści w stosowaniu psychoz alkoholowych to: dipsomania, klasyczny zespół padaczkowy, zaburzenia depresyjne alkoholowe. Czytelnicy, aby zrozumieć dalsze materiały, powinni zrozumieć różnicę między chronicznym nadużywaniem alkoholu a zwykłym głodem alkoholu (dipsomania, pijaństwo jako stagnacja). Każda forma ma unikalny prąd w każdej osobie. Możliwe jest również połączenie kilku form z nietypową kliniką.

Metalowo-alkoholowe zaburzenia psychotyczne

Metalowo-alkoholowe zaburzenia psychiczne mają następujące kliniczne opcje:

 • Nietypowe odurzenie z utworzeniem niezwykłej kliniki;
 • Zaburzenia encefalopatyczne;
 • Urojenia urojone;
 • Występowanie halucynacji;
 • Etap delirium.

Psychosy Metakolnye odzwierciedlają nie patogenetyczne mechanizmy choroby, ale cechy przejawów. Takie psychozy pojawiają się tylko na wysokości ostrego stanu. Nosologia znika wraz z zespołem abstynencyjnym.

Psychoza metalowo-alkoholowa jest stanem endogennym, egzogenno-alergicznym, który pojawia się na drugim lub trzecim etapie alkoholizmu. Na tle patologii dochodzi do zmian osobowości, patologii narządów wewnętrznych.

Nosologia rozwija się nie z powodu bezpośredniego wpływu alkoholu etylowego na mózg, ale jest wynikiem zaburzeń metabolicznych, zmian w stężeniu neuroprzekaźników. Doprowadzić do zaostrzenia choroby dodatkowych czynników.

Objawy psychozy alkoholowej powstają nie tylko z powodu toksycznego działania metabolitów alkoholu na komórki mózgu. W przypadku nadużywania alkoholu można wyśledzić uszkodzenie wątroby, więc toksyczne produkty gromadzą się we krwi. Na tym tle wzrasta prawdopodobieństwo encefalopatii, majaczenia, halucynacji.

Zwiększa negatywny wpływ metabolitów etanolu na patologię narządów wewnętrznych. Składnik toksyczny określa nasilenie objawów choroby. Stopień uszkodzenia wątroby tworzy poziom redukcji neurotransmiterów mózgu.

Badania morfologiczne wykazały, że zatrucie krwi przez metabolity alkoholowe prowadzi do pokonania tkanki mózgowej. Śmierć komórek nerwowych powoduje encefalopatię.

Ważnym czynnikiem w rozwoju psychozy są spowodowane brakiem witamin B. W formowania patologię grupa nie jest jasne rolę przewlekłych psychoz, które są podstawą do rozwoju klinicznych odmian alkoholizmu:

 • Encefalopatia;
 • Psychoza urojeniowa;
 • Hallucinosis;
 • Delirium;
 • Dipsomania alkoholowa.

Przewaga objawów jednej z opisanych postaci nozologicznych staje się dominująca w tworzeniu kliniki choroby. Lekarze ustalili, że jedna forma może z czasem przejść na inną. Połączenie odmian określa przebieg i rokowanie choroby.

Objawy psychozy alkoholowej: przebieg i rokowanie

W klasycznym kursie objawy majaczenia alkoholowego rozwijają się częściej w drugim lub trzecim dniu po wypiciu. Rozwija się na tle przedłużonego przebiegu zaburzenia. Objawami przyszłego delirium w początkowej fazie są bezsenność, niepokój, niepokój. Po tych przejawach powstają bardziej niebezpieczne objawy w postaci niebieskiej skóry, przyspieszenia akcji serca, wysokiego ciśnienia krwi, zwiększonego pocenia się.

Początkowo pojawiają się halucynacje wzrokowe, które są niestabilne. Wraz z powikłaniami patologii rozwija się bardziej wyraźna halucynoza. Stan należy odróżnić od delirium, któremu towarzyszy pomieszanie świadomości.

W typowym przebiegu delirium alkoholowego objawy ustępują po kilku dniach. Jeśli nozologia nie zostanie wyeliminowana w odpowiednim czasie, choroba nabiera charakteru stałego. Na tym tle pojawiają się halucynacje wzrokowe. W oczach pacjenta są gryzonie, owady.

Dzięki dotykowej halucynacji osoba wyczuwa obcięte włosy, sierść zwierząt na skórze.

Halucynacje werbalne charakteryzują się zwiększonym zamieszaniem, strachem. Na tle choroby jest prawdopodobnie tworzenie delirium, który dopuszcza się niezależnie od opracowania globalnego niedoboru składników odżywczych w komórkach mózgu, towarzyszy amnezji do ostatnich wydarzeń, klęski poznania. U pacjentów występują połączone objawy, które pojawiają się na tle kombinacji kilku postaci nozologicznych.

Delirium alkoholicznemu towarzyszy dodatek majaczenia, wtrętów halucynacyjnych, manii prześladowczej, samoponiżania.

Stopniowo alkoholik jest ogłuszony, automatyczne ruchy, aktywność zawodowa pacjenta jest ograniczona. Stała potrzeba dawki podtrzymującej nabiera charakteru paranoidalnego przyciągania.

Na tym tle dana osoba staje się obojętna na okoliczności zewnętrzne. Zmiany w metabolizmie wewnętrznym towarzyszą następujące objawy kliniczne:

 • Wzrost temperatury;
 • Spadająca diureza;
 • Zmniejszenie ciśnienia;
 • Okresowe zjawiska iluzoryczne-iluzoryczne.

Druga forma to alkoholowa halucynacja. Pojawia się w końcowej fazie picia alkoholu lub podczas abstynencji. Charakteryzuje się zamieszaniem, pojawieniem się ciemniejącej świadomości. Aby uformować chorobę wymaga zaburzeń afektywnych w postaci zwiększonego lęku, strachu. Zaburzenia snu w postaci bezsenności - jest współistniejącym powikłaniem zmian neurowegetatywnych.

Halucynacja charakteryzuje się oszołomieniem, aktywnością motoryczną. Wszystkie zaburzenia afektywne znikają po zaśnięciu, co jest związane z przywróceniem aktywności mózgu.

Jeśli tkanki nie poradzą sobie z patologią, pojawia się bzdura, panika, doświadczenia nerwowe, strach. Stopniowo delirium prowadzi do wtrętów psychotycznych. Osoba nie może krytycznie ocenić sytuacji. Istnieją zmiany asteniczne, neurologiczne i depresyjne. Ważne jest, aby najpierw zdiagnozować zaburzenia, zanim stracisz samokrytykę.

Następną postacią jest psychoza urojeniowa z rozwojem alkoholowych paranoidów. Stan charakteryzuje się fragmentarycznym majaczeniem. Ideom do celów specjalnych towarzyszy zaburzenie fizyczne.

Aby rozwinąć ostrą reakcję paranoidalną, wymagane jest zatrucie alkoholowymi metabolitami.

Urojenia psychozy alkoholowej charakteryzują się iluzjami, w których powstają ogniska dysforii, następuje spadek aktywności emocjonalnej. Stopniowo zmniejsza się doświadczenie, jeśli nie spożywasz alkoholu. Przy następnej dawce sytuacja się pogarsza.

Alkoholowe delirium zazdrości ma przedłużony prąd. Główną przyczyną nozologii jest encefalopatia. Źródłem jest zły związek w rodzinie.

Małżonek przez długi czas nie zdaje sobie sprawy z nietypowych wtrętów, ale możliwe jest, że kłamią tylko do pewnego czasu. Aby rozwinąć iluzję zazdrości, negatywne doświadczenia są również wymagane w odniesieniu do współmałżonka. Czasami państwu towarzyszą natrętne pomysły prześladowań.

Czwarta forma to encefalopatia alkoholowa. Pojawia się przy silnym zatruciu w 2. stopniu uzależnienia od alkoholu. W przypadku patologii, ogłuszonej świadomości, napadów delirycznych, reakcje neurologiczne są charakterystyczne. Na tle nozologii występuje zespół astheno-neurologiczny.

Typową manifestacją tego stanu jest encefalopatia Gaye-Wernicke z początkiem krwotocznej reakcji trwającej 5 miesięcy. Nadciśnienie tętnicze na tle choroby prowadzi do zapaści. Oddychanie z patologią zwiększa się o ponad 30 uderzeń na minutę.

Oddzielnie konieczne jest opisanie przewlekłych psychoz alkoholowych rozwijających się w zatruciu produktami metabolizmu alkoholu etylowego. Stanowi towarzyszy demencja, zmiana wrażliwości, zapalenie nerwu rąk i stóp, amnezja, euforia.

Alkoholowy pseudo-paraliż prowadzi do encefalopatii z naruszeniem własności intelektualno-mniamalnych, spadku moralnego i etycznego poziomu, niedbalstwa, lęku depresyjnego.

Abstynencja alkoholowa: przebieg, rokowanie

Przebieg odstawienia alkoholu zależy od zachowania pacjenta podczas nawrotu choroby. Biała gorączka występuje na 3-4 stadiach alkoholizmu. Chorobie towarzyszy patologia wątroby. Stały wzrost dawek alkoholu, który mózg musi pokryć endogennym niedoborem etanolu, prowadzi do zniszczenia komórek nerwowych, zwiększonej pobudliwości.

W tkankach gromadzą się toksyczne metabolity, co prowadzi do nasilenia objawów psychozy alkoholowej. Pojawiają się nowe objawy:

 • Halucynacyjne sny;
 • Skurcze mięśni kończyn;
 • Niestabilność w sferze emocjonalnej z niestabilnością nastroju;
 • Nadmiar nieskoordynowanej mobilności.

Halucynacje wzrokowe, zaburzenia urojeniowe, encefalopatia - te przejawy wystarczą, aby przekonać się o powstawaniu degradacji osobowości pod wpływem alkoholu etylowego. Leczenie jest konieczne we wczesnych stadiach, ale bez zgody chorego na uzyskanie pełnej remisji jest niemożliwe.

Manifestacje psychozy alkoholowej

Psychoza alkoholowa to patologiczny stan psychiki, który pojawia się kilka dni po wypiciu alkoholu.

Przejawami ostrej alkoholowej psychozy są alkoholowe majaczenia, alkoholowa halucynoza, alkoholowe paranoidy.

Delirium

tremens majaczenie (delirium tremens lub „”) - jedna z najczęstszych objawów psychozy (80%), zazwyczaj ostra psychozę alkoholowego tworzy 2-7 dni po zakończeniu przyjmowania napojów alkoholowych.. U osoby na tle zespołu abstynencyjnego pojawiają się oznaki psychozy alkoholowej: ostre wahania nastroju, bezsenność, pobudzenie psychoruchowe. Niektórzy pacjenci odczuwają lęk, drżenie rąk i głowy, małe iluzoryczne epizody.

Po pewnym czasie następuje deliryczne pomieszanie świadomości. U pacjentów występują różne halucynacje, które z reguły są przerażające. W halucynacjach wzrokowych pojawiają się małe zwierzęta, diabły, kosmici, owady. W przypadku halucynacji dotykowych pojawiają się nieprzyjemne doznania, na przykład pacjent wydaje się mieć włosy na języku. W obawie, pacjent pędzi, ucieka przed potworami, złoczyńcami, różnymi zwierzętami, od szczurów i pająków. Pacjenci w okresie majaczenia alkoholowego są całkowicie zdezorientowani w miejscu i czasie, boją się i nie wiedzą, co robić w przypadku strasznych halucynacji. Zachowanie ludzi z halucynacjami alkoholowymi bardzo często staje się niebezpieczne dla innych.

W uzupełnieniu do upośledzenia umysłowego, pacjent ma różne zaburzenia somatyczne: drżenie całego ciała, tachykardia, hipotonia, pocenie się, gorączka się stan podgorączkowy, bladą skórą.

Delirium alkoholowe może trwać od kilku godzin do kilku dni. Zazwyczaj wyjaśnienie świadomości osoby chorej występuje po głębokim i przedłużonym śnie. Po przebudzeniu, osoba ma zespół asteniczny i częściowe wspomnienia halucynacji. Istnieje kilka form alkoholowych majaków-hipnagogicznych, nieudanych, nietypowych i innych. Aleroidowy aneroid odnosi się do nietypowych postaci, pacjent ma fantastyczne halucynacje przypominające sceny.

Przedłużające się (przewlekłe) delirium może trwać nawet kilka miesięcy.

Ciężka postać alkoholowego majaczenia rozwija się po długim codziennym spożywaniu napojów alkoholowych. Objawy kliniczne ciężkiej wyrażony jako delirium somatycznych i zaburzeń neurologicznych, może zwiększyć temperatury ciała do 39-40 stopni, nadmierne pocenie się, drgawki kloniczne kończyn szarpnięcia i wyrażono mieszania. W miarę pogłębiania się zaciemnienia świadomości u pacjenta pojawia się "zawodowy delirium", w którym człowiek popełnia zwykłe ruchy zawodowe, najczęściej o charakterze monotonnym.

Mruganie (mruczenie) delirium jest również ciężką postacią psychozy alkoholowej, w której pacjent jest odłączony od świata zewnętrznego i kontakt z nim jest niemożliwy. Najczęściej pacjent jest w łóżku, bezwiednie mruczy, wykonuje niecelowe ruchy w postaci uczucia, chwytania, wygładzania, próbowania zerwania czegoś z łóżka.

Niektóre przypadki ciężkiego majaczenia powodują ofiary śmiertelne (2-5%), przyczyny niewydolności sercowo-naczyniowej i zapalenie płuc stają się przyczynami śmierci.

Hallucinosis

Alkolnyj a halucynoza zajmuje częstotliwość na drugim miejscu po delirii. Przejawia się najczęściej u pacjentów w wieku 40-43 lat, o całkowitej długości alkoholizmu 10-11 lat. Halucynoza alkoholowa rozwija się również na tle ciężkiego zespołu abstynencyjnego lub w ostatnich dniach długiego picia alkoholu, może być ostra i długotrwała.

Ostra halucynoza może być kontynuowana u pacjentów od kilku godzin do kilku tygodni. Pacjent ma również uczucie lęku, zaburzeń snu, ogólnego lęku i halucynacji słuchowych (rzadziej wzrokowych). Pacjent słyszy różne głosy, które go besztą, obrażają, wzywają, drażnią i grożą. Osoba na tle tych agresywnych głosów pojawia się delirium prześladowań, urojeniowych idei oskarżenia i stopniowo narastającego strachu. Zachowanie chorego odpowiada delirium i halucynacjom, podejmuje próby samoobrony, ukrywa, ostrzega bliskich o niebezpieczeństwie, może spać z siekierą pod poduszką. Po kilku dniach stopniowo halucynacje stają się mniej jasne i stopniowo znikają, pacjent w tym czasie traci napięcie, a złudzenia znikają. Charakterystyczną cechą tego rodzaju psychozy jest fakt, że pacjent jest dobrze zorientowany w przestrzeni, w której się znajduje, jak również w czasie i ja (zwanej nazwisko, imię, wiek, miejsce zamieszkania, stan cywilny).

Niektórzy ludzie mają przedłużoną halucynogenię, która może trwać od kilku miesięcy do jednego roku.

Forma słowno-halucynacyjna jest czasami opóźniona o kilka lat. W takich przypadkach halucynacje pacjenta są związane z bieżącymi okolicznościami lub przeszłymi zdarzeniami. Bardzo często pacjenci nie potrafią odróżnić halucynogennych głosów od prawdziwych dźwięków i mowy. Sam złudny wątek z reguły jest prosty w swojej działce i odpowiada zwykłej codziennej sytuacji. W obrazie klinicznym choroby przeważają halucynacje lub urojenia pacjenta lub różne zaburzenia afektywne (lęk depresja).

Paranoidalny

U osób bezsennych i ciągłego poczucia lęku, gwałtowny wybuch prześladowań może rozwinąć się z przekonaniem, że chcą zabić, zabić, zatruć i tak dalej. Ta forma psychozy alkoholowej rozwija się najczęściej u mężczyzn z alkoholizmem w wieku 12-13 lat.

Złudzenie prześladowań ma zazwyczaj charakter ściśle określony i ograniczony. Ostry paranoid rozwija się w ciągu kilku dni, czasem kilka tygodni.

Przedłużający się paranoik alkoholowy rozwija się bardzo powoli i utrzymuje się przez kilka miesięcy. Sam zachowanie chorego może sprawiać wrażenie normalnego, ale staje się podejrzane, podejrzane, nieustannie doświadcza strachu i niepokoju, ogranicza swój krąg społeczny.

Alkoholowe paranoidy czasami manifestują się urojeniami zazdrości (cudzołóstwa). Najczęściej ten rodzaj psychozy alkoholowej rozwija się u mężczyzn w wieku 40-50 lat z pewnymi psychopatycznymi cechami osobowości. Ci ludzie są niewzruszenie przekonani o niewierności swoich żon, podążają za nimi, a we wszystkich szczegółach widzisz potwierdzenie ich myśli. Z biegiem czasu delirium jest usystematyzowane i staje się całkowicie nierealne. Zachowanie takich zazdrosnych mężczyzn staje się niebezpieczne dla ich żon. Ten nonsens zazdrości może trwać latami, ale jeśli osoba przestaje pić, stopniowo zmniejsza się delirium.

Encefalopatia

Encyfalopatia alkoholowa to duża grupa psychoz, dla których charakterystyczna jest kombinacja różnych zaburzeń psychicznych pacjenta z wyrażonymi zaburzeniami somatycznymi i neurologicznymi.

Obraz kliniczny encefalopatii alkoholowej rozwija się w piciu ludzi na tle przewlekłego alkoholizmu z doświadczeniem od 5-7 lat, czasami nawet do 20 lat lub więcej. Oznaki encefalopatii zwykle pojawiają się na trzecim pijackim etapie przewlekłego alkoholizmu, gdy osoba nadużywa nie tylko alkoholu, ale także surogatów alkoholu. U kobiet, picie alkoholu, encefalopatia rozwija się szybciej.

Wyizolować ostrą i przewlekłą encefalopatię alkoholową.

Encefalopatia Heine-Wernicke występuje zwykle u mężczyzn w wieku 30-50 lat. Na samym początku psychozy alkoholowej występują objawy ciężkiego majaczenia (zawodowe lub wychodzące). Kilka dni później u pacjenta pojawiają się ciężkie zaburzenia neurologiczne i somatyczne na tle upośledzonej świadomości (ogłuszenie, sopor lub śpiączka). Pacjent ma hiperkinezę, okostomię i zaburzenia regulacji wegetatywnej, złamanie napięcia mięśniowego i zmiany w tkankach troficznych, objawy piramidalnej niewydolności i inne objawy. U pacjentów z tym typem gąbczastej alkoholu wygląd emaciated, odwodnione, że określa się wyrażone tachykardia, zaburzenia rytmu, wzrost temperatury ciała w ogólnej analizy -leykotsitoz krwi.

Wynik śmiertelny występuje w środku lub pod koniec drugiego tygodnia choroby. W sprzyjających przypadkach ten rodzaj psychozy alkoholowej może trwać 3-6 tygodni. Pierwszą oznaką wyzdrowienia jest normalizacja snu. Encefalopatia Heine-Wernicke kończy się utworzeniem zespołu psycho-organicznego (w piciu mężczyzn, pseudo-paraliżu, u kobiet pijących - zespół Korsakowskiego).

Alkoholowy pseudo-paraliż jest bardzo rzadką chorobą, zwykle rozwija się w wyniku ostrej encefalopatii i klinicznie przypomina postępujący paraliż.

U osób chorych choroba ta przejawia się w postaci całkowitej otępienia z rażącym naruszeniem krytyki.

Psychoza Korsakowa

Psychoza Korsakovsky'ego jest przewlekłą postacią choroby, objawiającą się głównie w piciu kobiet w wieku 40-50 lat, pojawia się po ciężkim delirium lub ostrej encefalopatii. Objawy kliniczne Korsakowa zespół amnestyczny są specyficzne: pacjent ma połączenie mocujących i amnezji wstecznej przejawów fałszywe wspomnienie, konfabulacji i amnestycznego dezorientacji. Jednak chorzy pozostają krytyczni wobec wad pamięci i starają się w każdy możliwy sposób je ukryć. W psychozie Korsakowa pojawiają się różne zaburzenia neurologiczne w postaci zapalenia nerwu w okolicy kończyn górnych i dolnych, a następnie atrofia mięśni.

Padaczka alkoholowa - jest objawowa i występuje wraz z alkoholizmem, jako jej powikłanie. U pacjentów występują napady uogólnione i nieudane, najczęściej po długotrwałym piciu, na tle objawów odstawiennych lub delirium alkoholowego. Jeśli pacjent przestanie pić, napady padną.

Terapia

Leczenie jakiejkolwiek postaci ostrej psychozy alkoholowej powinno odbywać się wyłącznie w specjalnym oddziale szpitala.

Każdy pacjent z objawami psychozy alkoholowej potrzebuje indywidualnego podejścia, ważne jest, aby wziąć pod uwagę jego neurologiczny i ogólny status somatyczny.

Leczenie patogenetyczne obejmuje kilka działań:

 • Detoksykacja (lekarstwa i nielecznicze);
 • Korekta zaburzeń metabolicznych (eliminacja niedotlenienia tkanek, kwasica, niedoczynność lub awitaminoza);
 • Odzysk za pomocą terapii infuzyjnej równowagi wody i elektrolitów, równowagi kwasowo-zasadowej;
 • Odzyskiwanie hemodynamiki i leczenie zaburzeń sercowo-naczyniowych;
 • Celem prowadzenia terapii odwodnienia jest zapobieganie lub leczenie obrzęku płuc;
 • Kiedy zaburzenia oddechowe - sztuczna wentylacja;
 • Eliminacja hipertermii;
 • Zapobieganie i eliminacja niewydolności nerek i wątroby »
 • Eliminacja pobudzenia psychoruchowego i korekcja zaburzeń snu »
 • Korekta zespołu konwulsyjnego;
 • Leczenie współistniejącej patologii somatycznej;

Jeśli pacjent zaczyna gorączkę w domu, krewni są zwykle zagubieni i nie wiedzą, co robić. W takich przypadkach nie trzeba przyciągać uwagi pacjenta, aby zadzwonić do wyspecjalizowanego zespołu medycznego i umieścić osobę do picia w szpitalu w celu leczenia.

W przypadku zatrzymania pobudzenia psychoruchowego u pacjentów z alkoholowym majaczeniem i ostrą encefalopatią nie należy stosować neuroleptyków (zwłaszcza aminazyny i tizercyny). Leczenie przewlekłych psychoz alkoholowych obejmuje: detoksykację, terapię witaminową, nootropy, środki uspokajające, neuroleptyki lub antydepresanty.

Psychoza alkoholowa - objawy i leczenie w domu lub klinika różnych typów chorób

Niebezpiecznym powikłaniem alkoholizmu jest psychoza alkoholowa - objawy i leczenie sprawiają, że pozbycie się delirium i urojeń nie będzie łatwe nawet w szpitalu. Taki krytyczny stan nie ogranicza się do syndromu odstawienia, nieodwracalne zmiany zachodzą w psychice przewlekłego alkoholika, jego światopogląd. Psychoza alkoholowa jest obserwowana, gdy mniejsza dawka etanolu dostaje się do krwiobiegu, a to jest problem. Będzie bardzo trudno odzyskać siły, aby powrócić do pełnego życia.

Czym jest psychoza alkoholowa

Takie ostre zaburzenia psychiczne są spowodowane długotrwałym nadużywaniem napojów alkoholowych. Mówiąc najprościej, jest to poważna komplikacja alkoholizmu, która oprócz bezsenności powoduje amnezję, białą gorączkę. Choroba ma postać przewlekłą, jednak jeśli zatrzymasz atak do 10 dni, możesz osiągnąć stabilny i bardzo długi okres remisji. Częściej, charakterystyczna patologia dotyka mężczyzn alkoholików, ale nie wyklucza rozwoju psychozy alkoholowej w kobiecym ciele. To jest oficjalna diagnoza, która ma kod dla ICD-10 F 10.4.

Przyczyny

Głównym czynnikiem prowokującym jest alkoholizm, który stopniowo niszczy wszystkie narządy wewnętrzne i układy organizmu. Jest to patologiczny proces trwający rok. Psychoza alkoholowa częściej postępuje w przewlekłych alkoholików w 2 i 3 etapach, ma skłonność do nawrotów. Dodatkowe, tryskające czynniki to:

 • czynnik społeczny i domowy;
 • predyspozycje genetyczne;
 • metaboliczny i chemiczny skład krwi;
 • długotrwały stres, uraz psychiczny;
 • chroniczne zmęczenie, apatia;
 • przeciążenie fizyczne i psychiczne;
 • niski poziom komfortu.

Objawy

Jeśli pacjent popada w depresję alkoholową, są to pierwsze warunki wstępne do zaostrzenia psychozy. Wyleczenie przewlekłej choroby nie jest łatwe, zwłaszcza, że ​​obraz kliniczny jest tylko zaostrzony. Patologiczny proces rozpoczyna się od ostrego zatrucia organizmu, nie wyklucza pojawienia się objawów ogólnoustrojowych i neurologicznych. Zaleca się zwracanie uwagi na następujące zmiany ogólnego dobrego samopoczucia:

 • upośledzenie oddychania z chrypką;
 • sinica wokół oczu, kąciki ust;
 • koszmary;
 • obsesje;
 • delirium w halucynacjach wzrokowych;
 • ataki emocjonalnego podniecenia;
 • postępujące delirium;
 • paranoja, napad histerii;
 • postępujące zaburzenie psychiki;
 • skłonność do popełnienia samobójstwa;
 • objawy demencji;
 • postępująca padaczka;
 • panika z halucynacjami słuchowymi.

Rodzaje psychozy alkoholowej

Długotrwałe zatrucie alkoholem w przypadku braku pożądania ze strony pacjenta jest trudne do wyleczenia, dlatego psychoza rozwija się z czasem. Biorąc pod uwagę obszerną listę zaburzeń urojeniowych, narkolodzy zapewniają następującą klasyfikację warunkową dla szybkiej diagnozy u pacjenta z alkoholizmem. Wyróżnia się następujące rodzaje psychozy alkoholowej:

 • alkoholowe delirium;
 • halucynoza;
 • alkoholowa depresja;
 • alkoholowy pseudo-paraliż;
 • Psychoza alkoholowa Korsakowa;
 • szalona psychoza alkoholowa.

Alkoholowe majaczenie

W rzeczywistości jest to "biała gorączka", która w przypadku zaburzeń somatycznych prowadzi pacjenta do szaleństwa. Niebezpieczny atak częściej wiąże się z gwałtownym spadkiem dawki etanolu we krwi po długim okresie picia alkoholu. Nie tylko to powoduje całkowitą degradację osoby, tak samo istnieje realne zagrożenie dla społeczeństwa ze strony brutalnego alkoholika. Jego działania w delirium alkoholowym są trudne do odgadnięcia i przewidywania.

Hallucinosis

Patologii tej nie towarzyszy już zaburzenie fizyczne, ale psychologiczne. Pacjent osobiście spotyka się z halucynacjami słuchowymi i wzrokowymi, istnieje w stanie silnego stresu, niestabilności emocjonalnej i uzależnienia od alkoholu. Ciągle słyszy dziwne głosy, z którymi prowadzi nawet rozmowę. Objawy oczne w praktyce są znacznie mniej powszechne, ale stają się również wymowną manifestacją psychozy alkoholowej, wymagają szybkiego leczenia.

Zespół Othello

Ten objaw wiąże się z silną zazdrością, która graniczy z oznakami szaleństwa. W takim obrazie klinicznym, nawet ludzkie życie może zależeć od dalszego zachowania pacjentów, ponieważ alkoholik w stanie afektu jest w stanie "udusić" obiekt zazdrości lub przygodnego przeciwnika. Dlatego przy długich walkach prognoza jest niekorzystna, możesz być "za kratkami" po wytrzeźwieniu.

Zespół Korsakowa

Wraz z progresywnymi encefalopatiami alkoholowymi pijany alkoholik okresowo traci pamięć. Chodzi o chwilowe epizody amnezji, które próbuje wypełnić własnymi fantazjami. Za każdym razem wymyśla nową historię tego, co się stało, ale w rzeczywistości wszystko było zupełnie inne. Takie historie wywołują niepokój u krewnych, więc należy natychmiast zastosować leczenie psychozy alkoholowej. Ważne jest, aby zrozumieć, że zespół Korsakova należy do kategorii przewlekłych alkoholowych encefalopatii.

Ostra psychoza alkoholowa

Encefalopatia Gaye-Wernicke zachodzi wyłącznie w ostrej postaci i rozwija się na tle ciężkiego delirium. W przypadku zaburzeń wegetatywnych dochodzi do rozległego uszkodzenia mózgu z powodu niedoboru tiaminy - witaminy B1 na tle przewlekłego alkoholizmu, niedożywienia i ciągłych wymiotów. Psychozom alkoholowym tego gatunku towarzyszy zwiększona senność, zaburzona faza snu, ogólne osłabienie kończyn, koszmarne sny i uczucie pustki. Wszystkie przejawy zaburzeń depresyjnych są trudne do wyleczenia.

Leczenie psychozy alkoholowej

Podczas długotrwałego picia nie wyklucza się rozległych zaburzeń psychoemocjonalnych, które wymagają szybkiej korekty za pomocą metod lekowych. Leczenie odbywa się w szpitalu, głównym zadaniem jest zmniejszenie ryzyka nieodwracalnych uszkodzeń mózgu i narządów wewnętrznych i układów. W przypadku rozpoznania psychozy postalekarnej ogólne zalecenia licencjonowanych specjalistów od leczenia uzależnień przedstawiono poniżej:

 1. Alkoholicy z ciężkimi objawami muszą być hospitalizowani, w przeciwnym razie mogą wyrządzić krzywdę sobie i innym.
 2. Aby pozbyć się objawów psychozy, należy wykonać terapię infuzyjną, aby skutecznie oczyścić układowy przepływ krwi z metali ciężkich.
 3. Przy atakach psychozy towarzyszących zespołowi kacemu pacjent musi być odizolowany od współpracowników.

Leki

Po wykonaniu serii testów do ostatecznej diagnozy, można pozbyć się tak ogromnej patologii tylko przy kompleksowym podejściu. Podstawą intensywnej terapii w szpitalu jest terapia infuzyjna w celu szybkiego i bezpiecznego wydalania produktów rozkładu alkoholu. Ponadto narkolodzy wyznaczają przedstawicieli następujących grup farmakologicznych:

 • leki psychotropowe do eliminacji objawów psychozy;
 • Roztwory soli fizjologicznej do wysokiej jakości oczyszczania krwi;
 • mieszanina fenobarbitalu i alkoholu z dodatkiem wody w celu utrwalenia alkoholu;
 • witaminy B1 w dużych dawkach, aby uniknąć rozległego uszkodzenia mózgu;
 • nootropy, środki uspokajające do uspokojenia gwałtownego pacjenta;
 • środki nasenne w celu uspokojenia gwałtownego pacjenta;
 • Neuroleptyki zalecane pacjentowi, gdy myśli o samobójstwie;
 • kompleksy multiwitaminowe do szybkiego powrotu do zdrowia.

Te leki mogą być przepisywane tylko indywidualnie, z korektą dziennych dawek. Leczenie nieprzyjemnych objawów psychozy na tle uzależnienia od alkoholu powinno odbywać się wyłącznie w szpitalu, pod ścisłym nadzorem lekarza. Oto skuteczne leki w określonym kierunku:

 1. Diazepam. 0,5% roztwór do wstrzykiwań domięśniowych. Wprowadź zalecany dla 2 - 4 ml leku na raz, do 2 - 3 podejść dziennie. Leczenie trwa do całkowitego zniknięcia nieprzyjemnych objawów.
 2. Karbamazepina. Jest to lek w postaci tabletek, który jest przepisywany przy pojawieniu się drgawek. Dzienna dawka - 1,2 g, przedawkowanie jest całkowicie wykluczone (niebezpieczne dla zdrowia alkoholika).

Leki psychotropowe

W przypadku dipsomanii bez przedstawicieli tej grupy farmakologicznej wykluczone jest skuteczne leczenie pacjenta. Aby usunąć objawy agresji i nieadekwatnych zachowań, narkolodzy zalecają następujące leki psychotropowe w szpitalu:

 1. Aminazine. Roztwór do obróbki o stężeniu 2,5%. Enter zalecane dla 2 - 3 ml, z codzienną dawką dostosowaną indywidualnie, w zależności od nieprzyjemnych objawów psychozy. Możesz zastąpić rozwiązanie Tizercin - zasada użycia jest podobna.
 2. Seduxen. Kolejny roztwór do leczenia o stężeniu 0,5% do podawania kroplowego. Zaleca się podawanie 3 ml leku 2 do 3 razy dziennie, zanim objawy znikną całkowicie.

Konsekwencje

Jeśli objawy psychozy alkoholowej nie zostaną wyeliminowane w odpowiednim czasie, pacjent staje się społecznie niebezpieczny, może zagrozić życiu zdrowych i odpowiednich osób. Jego działania są trudne do przewidzenia, a rozmowy nie mają efektu uspokajającego. Dlatego gwałtowne alkoholików pilnie wymaga się, aby były nieszkodliwe i izolowane, leczenie powinno być przeprowadzane tylko w specjalistycznej klinice. Potencjalne komplikacje obejmują:

 • stopniowy, ale stały spadek zdolności umysłowych;
 • postępująca amnezja;
 • regularne drgawki i drżenie kończyn;
 • całkowita degradacja osobowości;
 • rozległe uszkodzenia narządów wewnętrznych i systemów;
 • śmierć w stosunkowo młodym wieku;
 • stopniowy rozwój przewlekłej psychozy alkoholowej z częstymi nawrotami.

Wideo

Informacje przedstawione w tym artykule mają jedynie charakter informacyjny. Materiały artykułu nie wymagają niezależnego leczenia. Tylko wykwalifikowany lekarz może zdiagnozować i udzielić porady dotyczącej leczenia w oparciu o indywidualne cechy danego pacjenta.

Psychoza alkoholowa, objawy, leczenie i konsekwencje

Psychoza alkoholowa to ogólna koncepcja, która łączy wszystkie psychozy powstające na tle nadużywania napojów alkoholowych. Inne choroby w tej kategorii obejmują halucynacje, delirium odurzenia patologiczne, encefalopatia urojeniowe psychozy.

Współczesna medycyna okazała się być cechą tych chorób jest to, że są one tworzone na szczycie wycofania (zespół abstynencji). Pacjent nie doświadcza psychozy podczas bezpośredniej interakcji z napojami alkoholowymi.

Rodzaje i klasyfikacja

Psychozy alkoholowe są klasyfikowane w następujący sposób:

Delirium - ostra psychoza alkoholowa, która charakteryzuje się zwężeniem świadomości, której towarzyszy majaczenie i halucynacje. Biała gorączka łączy się z zachowaniem samoświadomości i podniecenia motorycznego. Klasyczna postać choroby rozwija się w szczycie zespołu odstawienia.

Delirium alkoholowe może być:

 • Mutant - pacjent wykonuje monotonne proste czynności, łącząc je z bełkotem.
 • Profesjonalny - pacjent doświadcza długotrwałego cichego podniecenia w łóżku. Ta forma charakteryzuje się wykonywaniem ruchów związanych ze zwykłymi czynnościami zawodowymi i nonsensem o podobnej treści.
 • Nietypowy - pacjent wykazuje depersonalizację, derealizację, prawdopodobnie rozwój zespołu Kandinsky'ego-Clerambo.

Hallucinosis - forma psychozy, która charakteryzuje się występowaniem halucynacji werbalnych, w towarzystwie zaburzeń afektywnych (lęk) i zmysłowego delirium.

Halucynoza może być:

 • Ostre - uformowane z abstynencją lub u szczytu walki z piciem.
 • Podostre - początkowa symptomatologia przypomina ostrą formę, ale pacjent zaczyna odczuwać zaburzenia urojeniowe i depresyjne.
 • Chroniczny.

Szalony psychoza alkoholowa - za tę formę charakterystyczną manifestację uważa się za złudzenie.

Hipotezę urojeniową można przedstawić w następującej formie:

 • Paranoid - nonsens z treścią mania prześladowcza.
 • Przedłużające się paranoiczne doświadczenia urojeniowe nabierają pewnego rodzaju usystematyzowania, pacjent staje się uciskany i nieufny.
 • Delirium zazdrości - pacjent jest podejrzliwy o niewierność, której mogą towarzyszyć złudzenia słowne.

Encefalopatia - psychoza, w której zaburzenia psychiczne poparte są spektrum zaburzeń somatycznych i neurologicznych.

Encefalopatia może być:

 • Ostry - zespół Guya-Wernicka.
 • Przewlekły - alkoholowy pseudo-paraliż, psychoza Korsakowa.

Zatrucie patologiczne - krótkotrwałe zaburzenie, rozwijające się na tle przyjmowania alkoholu, z reguły w małych dawkach.

Choroba może wyglądać następująco:

 • Postać paranoidalna - zachowanie pacjenta odzwierciedla zniekształcone postrzeganie rzeczywistości i środowiska.
 • Epileptoid - pacjent nie odczuwa kontaktu z rzeczywistością, nagle traci orientację.

Niektórzy autorzy wyodrębniają osobną kategorię depresji alkoholowej i psychozę nadpotliwości. Jednak takie formy choroby rzadko rozwijają się niezależnie i towarzyszą innym formom psychozy, w tym na tle leczenia alkoholizmu (forma rozgłoszeniowa).

Przyczyny

Czynniki przyczynowe przyczyniające się do rozwoju choroby:

 • Długotrwałe uzależnienie napojów zawierających alkohol, co prowadzi do zaburzeń metabolicznych nerwowy pobudliwość niezdrowe.
 • Rozwój ognisk zapalnych w ciele.
 • Przełożono dzień przed chorobami zakaźnymi.
 • Trauma i konsekwencje takich warunków.
 • Stres i czynniki przyczyniające się do załamania psychicznego.
 • Ostry spadek stężenia alkoholu we krwi na wysokości zespołu niewydolności.

Objawy

Przejawienie objawów choroby jest bezpośrednio zależne od postaci psychozy.

Objawy alkoholowego delirium

 • Pogorszenie się snu w nocy, zamienia się w bezsenność. Sny stają się przerywane, ciężkie od groźnych i przerażających fabuł.
 • Wielokrotne zmiany nastroju przez ograniczony czas.
 • Choroby wegetatywne.
 • Powstanie pareidolia (specjalna forma iluzji wizualnych).
 • Pojawienie prawdziwych halucynacji wzrokowych, dotykowych pogarsza, słuchowy, węchowy oszustwa.
 • Zachowanie urojone.
 • Brak orientacji w terenie, ale w samodoskonaleniu jest zawsze zachowany.
 • Zaburzenie percepcji czasu.

Znaki somatyczne:

 • Gorączka, tachykardia.
 • Pocenie się.
 • Zaczerwienienie twardówki, przekrwienie skóry.
 • Drżenie - spowodowane zaburzeniami motorycznymi w strukturach mózgu.
 • Hipertonik mięśni szkieletowych, któremu towarzyszy całkowity brak koordynacji ruchów.

Objawy halucynacji alkoholowej

 • Werbalne halucynacje słuchowe. Na tle rozwoju choroby stosunek do halucynacji staje się spokojny.
 • Złudzenie prześladowań - fragmentaryczne, niesystematyzowane.
 • Nastrój jest barwiony w wpływie niepokoju. W złożonych formach lęk przekształca się w depresję depresyjną.
 • Na początkowym etapie obserwuje się wzbudzenie silnika, które we właściwym czasie zostaje zastąpione przez opóźnienie.

Objawy szaleńczej psychozy alkoholowej

 • Delirium prześladowań.
 • Drobne halucynacje, złudzenia słowne.
 • Oddzielne halucynacje wzrokowe.
 • Strach, rozproszenie uwagi, niepokój.
 • Zachowanie impulsywne.
 • Ograniczenie kontaktów z potencjalnymi nieżyczliwymi.
 • Agresja w stosunku do małżonka (delirium zazdrości).

Objawy encefalopatii

 • Zaburzenia neurologiczne - hiperkineza, wzmożone mięśni, nadwrażliwość skóry, polineuropatię różnych miejscach, światłowstręt, oczopląs (mimowolne oscylacyjny ruch gałki ocznej), porażenie mięśni oka.
 • Zaburzenia wegetatywne - niestabilny rytm serca, gorączka, nietrzymanie moczu, oszałamianie, przechodzenie w śpiączkę.
 • Utrwalanie, amnezja wsteczna jest zaburzeniem pamięci.
 • Konfabulacja to zmodyfikowana, fałszywa pamięć, specjalne zaburzenie pamięci, które występuje na tle jasnej świadomości pacjenta.
 • Reakcje motoryczne i mowa są zubożone.
 • Utrata umiejętności i wiedzy, naruszenie orzeczeń.
 • Niedbalstwo, idee wielkości.

Objawy zatrucia patologicznego

 • Pacjent odczuwa cały szereg uczuć - lęk, wściekłość, lęk, gniew.
 • Mieszanie silnika.
 • Agresja skierowana do innych.
 • Dezorientacja na tle popełnionych czynów.

Leczenie i co robić

Aby opracować odpowiednie taktyki leczenia, konieczne jest prawidłowe zdiagnozowanie stanu pacjenta, dla których wskazane jest zaproszenie narkologa do domu:

 • Na początkowym etapie leczenia pacjent otrzymuje leki, które promują eliminację toksyn. Leki pozwalają na wycofanie produktów metabolizmu etanolu przy minimalnych stratach dla organizmu.
 • Urzeczywistnia się przywrócenie równowagi wodno-elektrolitowej, korekta zaburzeń metabolicznych.
 • Równolegle - jeśli pozwala na to stan pacjenta - leczenie współistniejących chorób somatycznych, opracowywane są środki zapobiegające powikłaniom.
 • Rehabilitacja pacjenta wymaga nie tylko wsparcia farmakologicznego, ale także psychologicznego.

Gdzie należy przeprowadzić leczenie: w domu lub w szpitalu?

Szacowany specjalista powinien ocenić stopień rozwoju choroby. Wykwalifikowany lekarz ustali, czy istnieje ryzyko nieodwracalnego uszkodzenia tkanki mózgowej, narządów wewnętrznych i układów organizmu. W oparciu o wyniki badania podejmuje się decyzję o leczeniu w warunkach domowych lub klinicznych.

Przygotowania

Używane grupy czynników farmakologicznych:

 • Detoksyfikacja - wprowadzenie roztworów elektrolitów, "Glukozy", soli fizjologicznej, "siarczanu magnezu".
 • Diuretyki.
 • Enterosorbents - "Rekitsen RD", "Enterosgel".
 • Środki uspokajające, w ciężkich przypadkach, leki przeciwdepresyjne - "Afobazol", "Cipralex".
 • Przeciwutleniacze - "Glicyna", "Limonar", "Yantavit".
 • Hepatoprotectors - Gepatofalk, Silibinin, Gepabene.
 • Tranquilisers - "Bromazepam", "Diazepam".
 • Neuroleptyki - "Klozapina", "Droperidol", "Methofenazine".
 • Nootropics - "Piracetam", "Gutamin", "Euclidan".
 • Kompleksy witaminowe - witaminy z grupy B, C, E, K, PP.

Konsekwencje

Daleki od zawsze uzależnienia od alkoholu, osoba może odzyskać od psychozy. Główne konsekwencje, które rozwijają się nawet wbrew odmowie przyjęcia alkoholu, są następujące:

 • Zmniejszenie zdolności umysłowej.
 • Trudności z zapamiętywaniem nowych informacji, problemy z pamięcią.
 • Pacjenci obserwują prostą i prymitywną aktywność umysłową.
 • Pełna / częściowa utrata zdolności do pracy.
 • Wyraźna degradacja osobowości.
 • Psychoza wpływa do postaci przewlekłej.
 • Rozwój epilepsji alkoholowej.

Zapobieganie

Środki zapobiegawcze ograniczono do powstrzymania się od spożywania napojów alkoholowych, walka z alkoholizmem, leczenie zgubnej zależności. Ci, którzy mieli chorobę psychotyczną, muszą mieć aktywną terapię alkoholową.

Zalecenia lekarzy

Osoby z alkoholizmem i osoby w stanie psychozy często dopuszczają się poważnych wykroczeń i działań. Dlatego też, przy pierwszych oznakach zaburzeń psychicznych, krewni powinni natychmiast zareagować.

Wezwanie wykwalifikowanego psychologa - narkologa w domu pozwoli uniknąć postępu choroby i sprawi, że ukochana osoba będzie zdrowa.

Więcej szczegółów na temat psychozy alkoholowej, eksperci powiedzą w wideo przedstawionym poniżej:

Psychoza alkoholowa

Ciało ludzkie rodzi się od samego początku. Tylko pod wpływem zewnętrznych produktów, które wchodzą do ciała, zaczyna się zmieniać i formować. Mówią: "człowiek jest tym, co je." Możesz dodać do tego: "Psychika jest tym, co osoba pije". Ludzie, którzy piją alkohol, wkrótce zaczynają cierpieć na psychozę alkoholową. Ta choroba ma charakter, objawy i poważne konsekwencje, których nie można wyeliminować bez leczenia.

Co to jest?

Co to jest - psychoza alkoholowa? Do niedawna psychoza alkoholowa nie była uważana za chorobę. Jest to zrozumiałe, ponieważ ludzie cierpieli na to zaburzenie przez cały czas, którzy nadużywali alkoholu. Do tej pory stało się chorobą wymagającą ukierunkowanego leczenia.

Psychoza alkoholowa jest zaburzeniem psychicznym występującym po długotrwałym nadużywaniu alkoholu. Jego osobliwością jest to, że zmiany mentalne nie są uformowane naraz, stopniowo jednak, jeśli są obecne, osoba nieustannie doświadcza pewnych wrażeń.

Ważne jest, aby odróżnić psychozę alkoholową od zwykłego zatrucia, w której pojawiają się takie objawy. Psychoza alkoholowa objawia się nie tylko przy użyciu alkoholu, ale także po dniu lub dłużej, gdy dana osoba go nie używa.

W prostych słowach, psychoza alkoholowa to stres i niezdrowa psychika w tym samym czasie. Osoba doświadcza pewnych wizji, odczuć i sytuacji, które zależą od rodzaju psychozy, która się zamanifestowała.

Rozpatrywana koncepcja jest powszechną nazwą wszystkich zmian mentalnych, które powstają w wyniku zatrucia alkoholowego. Obejmuje to wiele zaburzeń, które zostaną omówione później. Mają wspólną przyczynę, ale różne objawy i objawy.

Rodzaje psychozy alkoholowej

Ponieważ psychoza alkoholowa jest powszechną nazwą, należy wziąć pod uwagę rodzaje, w których ona się manifestuje:

Charakteryzuje się utratą przestrzeni i czasu, halucynacjami, drżeniem kończyn, mętnością, lękiem i agresywnością. Człowiek nie pamięta, co się z nim stało, kiedy był w tym stanie.

Charakteryzuje się halucynacjami słuchowymi lub wzrokowymi, w których człowiek nie gubi się w czasie i przestrzeni, a także realizuje i zapamiętuje wszystko, co mu się przydarza. Ponadto istnieją rozmowy z samym sobą, urojenia, mania prześladowcza, nastrój depresyjny. Wraz z postępem choroby pacjent może zajmować pozycję odchyloną.

Osoba jest pozbawiona jakichkolwiek halucynacji, ale ma różne obsesje. Na przykład pomysł niewierności małżeńskiej lub jej prześladowania. Gdy pacjent popełnia czyny, które są posłuszne jego delirium, może wyrządzić krzywdę sobie lub innym.

Stan "warzywa", w który wchodzi osoba. Są iluzje i halucynacje. Osoba zostaje wycofana, apatyczna, odgrodzona od świata. Bóle kończyn, trudności w poruszaniu się, niewybredna i trudna mowa.

Depresja, drażliwość, samobiczowanie i poczucie własnej wartości są główną cechą tego typu psychozy alkoholowej. Ponieważ osoba mogła doświadczyć depresji wcześniej, krewni nie mogą zwracać uwagi na stan pacjenta, myśląc, że wszystko jest w porządku.

Ta zmiana funkcji mózgu spowodowana intoksykacją alkoholową. Charakteryzuje się upośledzeniem pamięci, zaburzeniem świadomości, bólem głowy, depresją, złym snem, depresją, apatią, roztargnieniem.

To niepohamowane pragnienie upicia się, którego nie da się ugasić. Przejawia się nawet w momencie, gdy osoba pije. Głównymi objawami są drżenie kończyn, bezsenność, utrata apetytu.

Kompleks zaburzeń psychicznych.

Charakteryzuje się różnymi upośledzeniami pamięci i upośledzeniem funkcji ciała. Często nastrój zmienia się na przeciwny. Czasem zdarza się dezorientacja. Zmniejszona wydajność. Występuje po spożyciu wody kolońskiej, alkoholu o niskiej jakości, balsamów itp.

Charakteryzuje się rozwojem po złym przyjmowaniu leków (antabus, teturam, itp.), Które występują podczas samodzielnego leczenia.

Każdy rodzaj psychozy alkoholowej trwa inaczej i przejawia się w różnych objawach, mimo że główną przyczyną ich występowania są produkty rozkładu alkoholu.

Przyczyny psychozy alkoholowej

Główną przyczyną psychozy alkoholowej jest nadużywanie napojów alkoholowych. Zwykle rozwija się po 3-5 latach nadużywania i pogorszenia stanu zdrowia. Powiedzmy, że osoba powinna być alkoholikiem z doświadczeniem, które już jest na drugim lub trzecim etapie alkoholizmu.

Ponadto w rzadkich przypadkach wyodrębniono predyspozycje genetyczne osoby do rozwoju tej choroby. Do rzadkich kategorii przyczyn zalicza się także środowisko społeczne i warunki życia. Czynniki tej choroby to:

 1. Choroby zakaźne, zwłaszcza w mózgu.
 2. Procesy zapalne w ciele.
 3. Urazy mózgu.
 4. Silne doświadczenia, stres i drażniące, przytłaczające psychikę.

Lekarze określają wiek, w którym ludzie zaczynają pić i doświadczają ciągłego głodu alkoholu. W chwili obecnej wiek, w którym ludzie zaczynają pić, zmniejsza się do 12-15 lat. W okresie dorastania dzieci starają się być jak dorośli, nie rozumiejąc, jakie są tego konsekwencje. Problemem jest delikatny układ nerwowy, który zaczyna być narażony na działanie alkoholu.

W odurzeniu osoba czuje zmianę. Jednakże, jeśli ma pewne zaburzenia, złe samopoczucie układu nerwowego lub choroby mózgu, wówczas bardzo szybko rozwinie się psychoza alkoholowa.

Zmiany następują stopniowo. Zwłaszcza jeśli są one wzmocnione przez nieokreślone życie, nieszczęśliwe relacje w rodzinie i nierozwiązane problemy, które wywołują niekontrolowane uczucia, wtedy osoba będzie pić jeszcze więcej niż z choroby. Łatwiej jest wyeliminować chorobę nawet na etapie jej występowania, dzięki czemu specjaliści serwisu mogą pomóc psychoterapeutycznej pomocy psymedcare.ru.

Objawy psychozy alkoholowej

Objawy psychozy alkoholowej całkowicie zależą od gatunku, który przejawia się w tej lub innej osobie. Jednak możliwe jest określenie ogólnych objawów tej choroby:

 1. Huśtawki nastrojów.
 2. Ciągły ruch.
 3. Wyraziste mimikę twarzy.
 4. Delirium, halucynacje i dezorientacja.
 5. Zmiana trybu uśpienia.
 6. Drżenie kończyn.
 7. Przebarwienia skóry.

Biała gorączka zaczyna się od bezsenności, pocenia się, depresji i nagłych zmian nastroju. Okresowo osoba czuje się normalnie, a następnie pojawiają się halucynacje i nonsensy. To prowokuje mobilność pacjenta, który stara się poradzić sobie z problemami, które widzi. Tutaj może krzyczeć, machać rękami, itd.

W halucynacji człowiek widzi różne obrazy lub słyszy dźwięki, dlatego zmienia się jego nastrój i ruchy. Z czasem mobilność maleje, człowiek staje się pasywny i przygnębiony.

W paranoi osoby różnych nieprzyjemnych myśli, które prowokują rozwój wyświetlaczy somatycznych dążyć:

 • Podwyższona temperatura.
 • Zakłócenia snu.
 • Niestabilne ciśnienie krwi.
 • Bóle głowy.

Psychoza Korsakowa charakteryzuje się zmniejszeniem zdolności ruchowej i zdolności do pracy. Jego pamięć pogarsza się, czułość zostaje utracona.

W przypadku encefalopatii dochodzi do zaburzeń metabolizmu, rozwija się awitaminoza, hipowitaminoza, wątroba i mózg działają słabo. To wywołuje zaburzenie pamięci, apatię, zły sen itp.

Większość ludzi stopniowo gubi się. Jest chroniony przed społecznym życiem, zamyka się w domu, nikomu nie ufa. Zainteresowanie życiem jest tracone, co pozwala mu na mniejszy ruch. Pozycja leżąca często charakteryzuje się ciężkim stanem psychozy alkoholowej.

Ostra psychoza alkoholowa

Każda choroba przechodzi przez formy jej rozwoju. Pierwsza forma psychozy alkoholowej jest ostra - wtedy pojawiają się objawy pojawiającego się zaburzenia. Dopiero po pewnym czasie psychoza alkoholowa staje się podostra lub przewlekła.

Ostra psychoza alkoholowa charakteryzuje się zespołem różnych zaburzeń psychicznych, które objawiają się naprzemiennie lub na stałe. Należą do nich:

 • Depresja.
 • Bzdura.
 • Epilepsja alkoholowa.
 • Hallucinosis.

Na końcu upojenia człowiek zaczyna odczuwać różne halucynacje słuchowe i wzrokowe, którym towarzyszą urojenia i drażliwość. Niepokój budzi panika i myśl, że inni myślą o nim coś złego. Może zacząć krzyczeć na nich, grozić im, a nawet walczyć. Są przypadki leczenia na policji.

Szalone myśli stają się bardzo. Po pierwsze, wydaje się osobie, że jest prześladowany. W związku z tym może być agresywny w stosunku do tych, których rzekomo uważa za swoich prześladowców. Po drugie, istnieją myśli o zdradzie. Wyraża niezadowolenie z tych, których podejrzewa o zdradę.

Ostra psychoza alkoholowa stanowi 70% wszystkich przypadków, w których przejawia się w różnych formach. Każdy ma różne zaburzenia, urojenia i halucynacje, dezorientację, a także nieprzyjemne doznania fizyczne.

Kiedy doświadczenie z używaniem napojów alkoholowych przekracza 5 lat, rozwija się nie tylko psychoza alkoholowa, ale także system nerwowy zapada się nieodwracalnie. Podjęte środki mogą jedynie zatrzymać niektóre objawy, ale nie całkowicie wyleczyć pacjenta.

Leczenie psychozy alkoholowej

Próby samodzielnego radzenia sobie z chorobą zawiodą. Często alkoholicy nawet po hospitalizacji powracają do złego nawyku. Wynika to nie tyle z nieprzezwyciężonego pragnienia alkoholu, co z braku chęci, by osoba nie pić. Leczenie psychozy alkoholowej jest możliwe tylko u lekarzy stosujących leki i metody psychoterapeutyczne.

Intensywna terapia jest prowadzona za pomocą mieszanki:

 • Fenobarbital 0,3-0,4 g.
 • Woda 100 g.
 • Alkohol etylowy 30-50 ml.

Pacjent jest naprawiony. W przyszłości stosowane są leki:

Leczenie infuzyjne jest zalecane tylko z wyraźnymi objawami wegetatywnymi. Stosuje się plazmaferezę. Leki psychotropowe to:

 • Tizerzin.
 • Haloperidol.
 • Stelazine.
 • Nootropic oznacza.
 • Witaminy C i B.
 • Tranquilisers.
 • Diazepam i Fenazepam.
 • Pigułki do spania.
 • Neuroleptyczny Neuleptil z obserwowanymi podmuchami samobójczymi.

Psychoterapia jest obowiązkowa. Na początku leczenia psychozy alkoholowej ludzie są chronieni przed alkoholem. Powinien w przyszłości sam odmówić przyjęcia alkoholu, ponieważ nie cały czas będzie pod nadzorem.

Głównym celem psychoterapii jest dobrowolne pragnienie porzucenia alkoholu. Jeśli dana osoba zdaje sobie sprawę z wyrządzonej mu krzywdy, a także doświadcza wewnętrznej niechęci do alkoholu, może spokojnie odmówić przyjęcia gorących napojów.

Tutaj są wypracowane wszystkie wady, które doprowadziły do ​​alkoholizmu u ludzi. Jest to niskie poczucie własnej wartości, zwątpienie w siebie i brak siły woli oraz nieszczęśliwe życie lub relacje z bliskimi. Jeśli dana osoba uczy się radzić sobie ze swoimi stresującymi problemami, alkohol przestanie być konieczny.

Konsekwencje psychozy alkoholowej

Istnieje wiele konsekwencji psychozy alkoholowej, które powinny zachęcać ludzi do porzucania złego nawyku.

Niektóre z nich są zdolnościami intelektualnymi, które znacznie się zmniejszają. Człowiek w najprawdziwszym tego słowa znaczeniu jest nudny. Zapomina o tym, co wcześniej wiedział, nie wie nic nowego, pogarsza. Jego zdolności intelektualne zmniejszają się z powodu wpływu alkoholu, a także braku treningu i utraty pamięci.

Inne z nich to naruszenia w pracy narządów wewnętrznych: mózgu, narządów przewodu pokarmowego, wątroby i serca. Po pierwsze, wątroba cierpi, co ostatecznie traci swoją funkcjonalność ze względu na dużą liczbę toksyn i objętość wchodzącego etanolu. Rozwija marskość, a nawet śpiączkę wątroby, co jest całkowitą porażką.

Narządy żołądkowo-jelitowe cierpią z powodu dużej ilości alkoholu, który nie ma czasu na trawienie i długo utrzymuje się w tym oddziale.

Uszkodzenia, które zaczynają występować w innych narządach, wpływają na serce. Zaczyna się wtedy szybko, a następnie powoli destyluje krew, co wpływa na odżywianie mózgu. Wszystkie dostępne czynniki łączą się i prowadzą do psychoz alkoholowych.

Trzeci z nich to powiązania społeczne i zdolność do pracy, które częściowo są częściowe, a następnie całkowicie stracone. Człowiek staje się niezdolny do pracy. I związek z ludźmi staje się niemożliwy, ponieważ alkoholik nie jest gotowy na przestrzeganie norm i zasad społeczeństwa. W ten sposób staje się wyrzutkiem, który jest potrzebny tylko jego krewnym i towarzyszom picia.

Czwarta z konsekwencji psychozy alkoholowej to degradacja osobista. Osoba staje się bierna, głupia, agresywna, infantylna, a czasami niezdolna do służenia sobie. Ludzie z psychozą alkoholową to pacjenci psychiatrów, którzy od dawna pracowali z ich zaburzeniami.

Jak długo żyją z psychozą alkoholową?

Pojawia się pytanie o oczekiwaną długość życia osoby, która nie rozumie, co się z nim dzieje, nie kontroluje swoich działań i stopniowo niszczy swoje ciało. Jak długo ludzie żyją z psychozą alkoholową? Odpowiedź brzmi: jakie szczęście. Wszystko zależy od stanu zniszczonego ciała. W każdej chwili niektóre organy mogą odmówić. Ważne są również sytuacje, które występują u alkoholika. W każdej chwili może zostać zabity, ponieważ wdał się w bójkę.

Osoba z psychozą alkoholową nie żyje w realnym świecie. Jego życie przeraża, staje się podejrzliwy i rozdrażniony. Prognoza na takie złudne pomysły i halucynacje jest nieprzewidywalna. Jeśli w pobliżu są ludzie, to tylko oni mogą pomóc osobie, która nie zauważa problemów.

Wynik psychozy alkoholowej jest tylko jeden - śmierć. Dlatego leczenie lekarzy staje się obowiązkowe. Przy dalszym spożywaniu alkoholu człowiek rozwija różne choroby, które mogą go zabić:

 • Zapalenie trzustki.
 • Choroba niedokrwienna.
 • Nadciśnienie.
 • Wrzód żołądka itp.

Pacjent staje się całkowicie aspołeczny. Wszystko, co wcześniej go cieszyło i interesowało, teraz nie ma żadnej wartości. Życie zwęża się do konkretnych osób i rzeczy: bliskich, towarzyszy picia, alkoholu, pokoju, w którym dana osoba stale przebywa. Często choroba nie jest realizowana, ale jest leczona przez samego pacjenta poprzez kolejne spożycie alkoholu. Nie może się sama pozbyć, ponieważ będzie musiał zmierzyć się z syndromem abstynencji, który zwiększy jego głód alkoholu.