Alkoholizm młodzieży - przyczyny, wpływ na organizm, cechy, konsekwencje i zapobieganie

Picie alkoholu od najmłodszych lat powoduje nieodwracalną szkodę dla zdrowia, a także niebezpieczny rozwój ciężkiej zależności. Młodość z powodu cech psychologicznych podlega negatywnemu wpływowi świata zewnętrznego, dlatego niezwykle ważne jest, aby każde dziecko było chronione przed przyczynami powodującymi alkoholizm u młodzieży. Dowiedz się o szkodliwych skutkach tego hobby w tak młodym wieku.

Czym jest alkoholizm dorastający?

Według źródeł medycznych ciężka psychologiczna i fizjologiczna zależność od alkoholu rozwija się u młodych ludzi pijących alkohol przynajmniej raz w tygodniu. Jednocześnie nie ma znaczenia, jaki rodzaj napoju jest: wino, koktajl lub piwo. Alkoholizm u nastolatków rozwija się w jak najkrótszym czasie. Tak więc, jeśli 13-letnie dziecko regularnie "oddaje się" z alkoholem, to w wieku 15 lat rozwinie trwałe uzależnienie od etanolu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że systematyczne nadużywanie alkoholu jest rodzajem uzależnienia od narkotyków i konieczne jest zwalczanie go za pomocą odpowiednich środków, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym. We współczesnym świecie, gdy kult permisywności jest wszędzie propagowany, rodzice powinni czynić wszystko, co w ich mocy, aby chronić dziecko przed negatywnym wpływem otaczającego świata i wychować ukochane dziecko przez samowystarczalną silną wolę.

Funkcje

Absolutna większość młodych ludzi nie jest w stanie krytycznie ocenić swojej własnej kondycji, więc bez pomocy dorosłej, zdrowej osoby drobny alkoholik trudno jest przezwyciężyć powstały problem. Z reguły młodzi mężczyźni i kobiety, którzy nadużywają alkoholu, gwałtownie rosną społeczną dezadaptację. Na tym tle wyrzucane są badania, rodzą się (lub nasilają) konflikty rodzinne i często pojawiają się problemy z prawem. Między innymi cechy alkoholizmu wśród młodzieży są następujące:

 • krótkotrwała euforia, szybko zmieniająca się depresyjna złośliwość;
 • podniecenie motoryczne;
 • całkowite wyłączenie świadomości;
 • szybki rozwój degradacji psychicznej i intelektualnej;
 • szybkie tworzenie się ciągłego kompulsywnego przyciągania do alkoholu;
 • niska skuteczność leczenia;
 • zachowanie dewiacyjne.

Przyczyny

Alkoholizm u młodzieży rozwija się pod wpływem szeregu czynników biologicznych i psychospołecznych. Mając to wszystko, nie zapominajcie o prostej prawdzie, że osobowość tworzy środowisko. W związku z tym badacze przywiązują szczególną wagę do pierwotnego doświadczenia, które dziecko otrzymuje w pierwszych latach życia poprzez komunikowanie się z rodzicami. W związku z tym rodziny alkoholików są uważane za niebezpieczne z punktu widzenia uzależnienia (wrodzonej) u dzieci.

Wady edukacji są często zaostrzane przez negatywny wpływ rówieśników. W większości przypadków dzieci alkoholowe popadają w aspołeczne grupy nastolatków. Pozostań w kręgu takich "przyjaciół" zamienia się w picie, zażywanie narkotyków, bezprawne działania i inne podobne działania. Na tym społecznych przyczynach alkoholizmu młodzieży nie są wyczerpane. Telewizja wymaga szczególnej uwagi. Reklama alkoholowa najbardziej negatywnie wpływa na nieletnich, wywołując tę ​​ostatnią chęć odczuwania "niezapomnianego" smaku popularnych napojów.

W tym samym czasie naukowcy ustalili, że alkoholizm dzieci może również powstać z przyczyn fizjologicznych. Na tworzenie uzależnienia u dziecka może wpływać na przebieg ciąży, skomplikowany przez proces porodu. Badania na dużą skalę wykazały, że osoby regularnie nadużywające alkoholu opracowują pomocnicze mechanizmy metaboliczne, które pozwalają ciału skuteczniej pozbyć się etanolu.

W związku z tym euforia w silnie uzależnionych ludziach rozwija się po spożyciu dużej ilości alkoholu, co ostatecznie prowadzi do najbardziej negatywnych konsekwencji dla organizmu. Pod tym względem alkoholizm alkoholowy wśród nastolatków jest szczególnie niebezpieczny. Pamiętaj, że systematyczne stosowanie słabych alkoholi przyczynia się również do tworzenia fizjologicznej zależności od etanolu.

Wśród czynników psychologicznych wczesnego alkoholizmu są: charakter i zdolności umysłowe nastolatka. Sprzeczne lub zawyżone wymagania wobec dziecka ze strony rodziców, którym towarzyszy niewystarczająca dbałość o jego zdolności intelektualne i potrzeby fizyczne, zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju młodzieńczego pragnienia napojów alkoholowych.

Etapy

Współczesna medycyna traktuje alkoholizm u młodzieży jako postępujący bolesny proces. Jak każdy inny stan patologiczny, zespół ten charakteryzuje się specyficznym obrazem klinicznym. Co więcej, każdej kolejnej fazie habituacji towarzyszą różne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Tymczasem narkomani identyfikują następujące etapy alkoholizmu u młodzieży:

 1. Pierwszy charakteryzuje się obsesyjną, lecz nie do pokonania psychologiczną zależnością od alkoholu.
 2. Drugi - przewiduje pojawienie się kompulsywnego głodu alkoholowego i zespołu odstawienia.
 3. Trzeci - jest spowodowany nieodpartym pragnieniem napojów alkoholowych.

Statystyki

Ostatnio alkoholizm wśród młodzieży rozprzestrzenia się z ogromną szybkością. Według statystyk, około 75% nastolatków w wieku poniżej 15 lat próbowało alkoholu, podczas gdy w wieku 17 lat prawie każda małoletnia zna zakazane napoje. Ponadto około 5-7% zatruć w dzieciństwie i okresie dorastania można przypisać zatruciu alkoholem. Ważne jest, aby powiedzieć, że przyjęcie normalnej dawki alkoholu dla osoby dorosłej może spowodować śmiertelne skutki dla wrażliwego ciała.

Wpływ alkoholu na organizm nastolatka

Osobowość dziecka nieustannie przechodzi wiele zmian. W przypadku, gdy na pewnym etapie rozwoju psychologicznego lub społecznego nastolatek zaczyna angażować się w alkohol, następuje nieprawidłowe funkcjonowanie. W tej sytuacji dziecko z reguły zaczyna stopniowo pozostawać w tyle w rozwoju, a następnie całkowicie się pogarsza. Między innymi alkohol ma szkodliwy wpływ na wszystkie systemy organizmu. Tak więc regularne stosowanie alkoholu niszczy komórki nerwowe mózgu.

Jak alkohol wpływa na psychikę dziecka

Przyjmowanie napojów zawierających etanol powoduje silne hamowanie zdolności umysłowych. Z tego powodu wczesna alkoholizacja prowadzi do zatrzymania tworzenia norm etycznych i moralnych. Ponadto, alkohol rozłącza "centra samokontroli", w wyniku czego zdolność nastolatka do adekwatnego postrzegania informacji pochodzących z zewnątrz zanika. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że umysł osoby w stanie odurzenia koncentruje się wyłącznie na aspektach negatywnych i całkowicie ignoruje wszelkie próby interwencji partnera w celu uniknięcia konfliktu.

Zmiany w osobowości i wyglądzie

Wczesna alkoholizacja prowadzi do rozwoju konformizmu nastolatków i psychopatii. Występujące na tle nadużywania alkoholu zmiany osobowości są bezdyskusyjnymi dowodami rozwoju zespołu psychoorganicznego u dziecka lub stanem ogólnej psychicznej bezradności. W tej patologii stan młodzieńca-abuliana lub niestałości afektywnej może przeważać w większym lub mniejszym stopniu u nastolatków. Pierwszy zespół charakteryzuje się upadkiem intelektualnym, izolacją, a drugi - ostrymi wahaniami nastroju.

Uzależnienie od alkoholu pozostawia swój ślad nie tylko na osobowości dziecka, ale także na jego zewnętrznym wyglądzie. Picie nastolatków z reguły jest cienkie, blade, mają słabo rozwinięte drugorzędne cechy męskie lub żeńskie. Regularne przyjmowanie etanolu w organizmie zakłóca normalne funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w związku z czym dziecko otrzymuje mniej składników odżywczych. W rezultacie jego włosy, paznokcie stają się kruche, a skóra nabiera szarawego odcienia.

Konsekwencje nastoletniego alkoholizmu

Wpływ alkoholu na ciało dziecka jest tak destrukcyjny, że może prowadzić do rozwoju najokropniejszych dolegliwości. Tak więc wątroba nastolatka, która neutralizuje napływające toksyny alkoholowe, nie jest jeszcze zdolna do syntezy wystarczającej liczby enzymów odpowiedzialnych za rozszczepianie etanolu. W konsekwencji trucizny gromadzą się w ciele i stopniowo go niszczą. Na tym etapie u nastolatka z reguły rozpoznano marskość wątroby. Ponadto spożycie alkoholu negatywnie wpływa na stan układu sercowo-naczyniowego i rozrodczego dziecka.

Diagnostyka i leczenie alkoholizmu dorastającego

Ciężkiej formie uzależnienia towarzyszą poważne upośledzenia intelektualne i somatyczne, dlatego z reguły specjaliści nie mają pytań o naturę tych zjawisk. Wobec braku oczywistych oznak nałogu przeprowadzana jest naddiagnoza alkoholizmu, która zdaniem niektórych narkologów jest nierozsądna.

Szybkie wykrycie niebezpiecznej zależności u nastolatków w większości przypadków chroni pacjentów, którzy już zaczęli systematycznie spożywać alkohol, od rozwoju ciężkiego uzależnienia. Pacjenci są odizolowani od towarzystwa towarzyszy picia. Zmiana zwyczajowego sposobu życia przyczynia się do niszczenia charakterystycznych dla alkoholizmu postaw i zachowań.

Leczenie zaniedbanych form uzależnienia jest często nieskuteczne ze względu na brak krytycznego podejścia nastolatków do własnego zachowania i intensywne pragnienie spożywania alkoholu. Stosowanie implantów, specjalnych leków odurzających i innych podobnych technik w zwykłej sytuacji nie przynosi pożądanego rezultatu. Najlepszy efekt leczenia osiąga się podczas prowadzenia psychoterapii w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym.

Zapobieganie alkoholizmowi u młodzieży

Wiadomo, że dojrzewaniu zawsze towarzyszy kryzys w relacjach między rodzicami a dziećmi. Z tego powodu w tym okresie konieczne jest nie tylko "dokręcenie nakrętek", ale także zwrócenie uwagi dziecka, zainteresowanie jego hobby i potrzebami. Niestety, pojęcia alkoholu i nastolatków są obecnie praktycznie nierozłączne, ale wspólne siły mogą zmienić sytuację na lepsze.

Być może za to rodzice będą musieli poświęcić coś, na przykład, aby przeznaczyć określoną kwotę każdego miesiąca, aby nastolatek mógł odwiedzić wszystkie rodzaje kół, sportu, sztuki i innych szkół. Mając to wszystko na uwadze, ważne jest, aby pamiętać, że najlepszą metodą zapobiegania dziecięcemu alkoholizmowi jest utrzymywanie ciepłej i ufnej relacji z dzieckiem.

Wideo

Informacje przedstawione w tym artykule mają jedynie charakter informacyjny. Materiały artykułu nie wymagają niezależnego leczenia. Tylko wykwalifikowany lekarz może zdiagnozować i udzielić porady dotyczącej leczenia w oparciu o indywidualne cechy danego pacjenta.

Alkoholizm nastolatków

Alkoholizm nastolatków - uzależnienie od alkoholu występujące w okresie dojrzewania. Ma pewne różnice w alkoholizmie u dorosłych. Istnieje szybki rozwój kompulsywnego pragnienia i powstawania uzależnienia fizycznego. Z powodu niewystarczającej dojrzałości psychicznej i fizycznej pacjentów, alkoholizm dorastający towarzyszy gwałtownemu występowaniu i progresji poważnych zaburzeń somatycznych, psychopatologicznych i intelektualnych. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu, badania, rozmowy z nastolatkiem i jego rodzicami. Taktyka leczenia jest ustalana indywidualnie, główną rolę odgrywają środki psycho-korekcyjne.

Alkoholizm nastolatków

Alkoholizm nastolatków jest poważnym problemem współczesnego społeczeństwa. Dokładne dane dotyczące rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu w wieku pokwitania nie są dostępne, jednak według statystyk ponad 10% wszystkich nastolatków hospitalizowanych w szpitalach psychoneurologicznych jest przeprowadzanych w związku z diagnozą "alkoholizmu nastolatków". Według wyników badań, w latach 90. średni wiek młodych mężczyzn w momencie pierwszego picia wynosił 16-18 lat. Po dekadzie wiek ten zmniejszył się do 10-12 lat. Jednocześnie, jeśli wczesny alkoholizm u nastolatków był częściej diagnozowany u młodzieży w wieku młodzieńczym, od początku XXI wieku różnice płciowe zostały praktycznie usunięte, a alkohol był aktywnie brany nie tylko przez młodych mężczyzn, ale także przez dziewczęta.

Alkoholizm u dorosłych występuje po 5-10 lub więcej latach regularnego spożywania alkoholu. Rozwój alkoholizmu u nastolatków wymaga jedynie 2-3 lat regularnego przyjmowania napojów zawierających etanol. Charakterystyczne cechy alkoholizmu u nastolatków są bardziej oczywistymi i trudniejszymi zmianami ze strony wszystkich narządów i układów. Dorastający alkoholizm wiąże się z szybkim pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego, degradacji umysłowej i intelektualnej. Pacjenci często identyfikują nieodwracalne zmiany w układzie rozrodczym, które powodują niepłodność i narodziny dzieci z wrodzonymi anomaliami. Leczenie alkoholizmu dorastającego prowadzone jest przez specjalistów z dziedziny narkologii.

Przyczyny alkoholizmu u nastolatków

Adolescent alkoholizm powstaje pod wpływem wielu czynników biologicznych i psychospołecznych. Istnieje dziedziczna predyspozycja - u dzieci uzależnienie alkoholików od substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, nadużywanie substancji) występuje 3-4 razy częściej w porównaniu z rówieśnikami - dziećmi niepijących rodziców. Co więcej, u synów alkoholików alkoholizm nastolatków jest diagnozowany częściej niż u córek. Naukowcy sugerują, że ta cecha jest wynikiem dziedziczności związanej z płcią dziecka.

Zwiększona atrakcyjność alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u nastolatków często występuje po urazach mózgu. Prawdopodobieństwo rozwoju alkoholizmu dorastającego również wzrasta wraz z wrodzonymi akcentami i psychopatiami. Przy każdym akcentowaniu ujawniają się typowe przyczyny spożycia alkoholu. padaczkowe typu nastolatki biorą alkohol „odłączenie”, dzieci typu schizoidalnego - w celu ułatwienia komunikacji z rówieśnikami i stłumić ciągłe wewnętrzne sprzeczności. Impulsem do rozwoju nastoletniego alkoholizmu w histerii i nadciśnieniu jest chęć przyciągnięcia uwagi i podniesienia własnego statusu w oczach grupy. Asteniści używają alkoholu jako sposobu na unikanie konfliktów, depresyjną młodzież - jako "lekarstwo" na normalizację nastroju.

Wśród czynników psychospołecznych, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju alkoholizmu nastolatków, są zaburzenia systemu edukacji w rodzinie rodziców, wpływ najbliższego otoczenia, postaw społecznych i stereotypów. Zniekształcenia w systemie wychowania mogą przejawiać się w postaci nadopiekuńczości, nadmiernej kontroli, sprzecznych lub zawyżonych wymagań, podwójnych standardów lub niewystarczającej uwagi na potrzeby emocjonalne, intelektualne i fizyczne dziecka. Pacjenci cierpiący na alkoholizm nastolatków często doświadczają w dzieciństwie epizodów przemocy fizycznej ze strony rodziców.

Wady edukacji są pogarszane przez wpływ rówieśników. Nastolatek czuje potrzebę "wygrania" miejsca w grupie, aby poprawić swój status społeczny. Jeśli przejdziesz do firm aspołecznych, zamieniasz się w picie, zażywanie narkotyków, kradzież i inne podobne działania. Pewny wpływ na rozwój alkoholizmu nastolatków ma przejściowy wiek niestabilności poczucia własnej wartości, zwiększona wrażliwość na stres, niepokój i impulsywność. Czynniki wpływające bezpośrednio na rozwój alkoholizmu nastolatków to potrzeba dzieci do zabawy, zmniejszania niepokoju i lęku, ułatwiania komunikacji z rówieśnikami, doświadczania niezwykłych uczuć i nie bycia "czarną owcą".

Cechy nastoletniego alkoholizmu

Po raz pierwszy młodzież pije alkohol w towarzystwie rówieśników. Następnie odbiór alkoholu staje się rodzajem potrzeby grupowej. Podczas gdy nastolatek nie jest w jego towarzystwie - nie ma ochoty na picie. Gdy tylko znajdzie się w zwykłym środowisku, aktywowane są odpowiednie stereotypy zachowania. Rozwój nastoletniego alkoholizmu jest ułatwiony przez pojawienie się unikalnych pomysłów na temat "dobrej zabawy". Wraz z rozmowami, debatami, spacerami, słuchaniem muzyki i odwiedzaniem nocnych klubów, upijanie się zaczyna być postrzegane jako integralna część normalnej komunikacji. Wielu specjalistów uważa ten etap za okres formowania się grupowej psychicznej zależności, która poprzedza rozwój nastoletniego alkoholizmu.

Etap formowania prywatnego psychiczną zależność spłaszczone i praktycznie nie monitorowane ze względu na dominację jasnym euforia, brak wewnętrznych sprzeczności i jednoznacznej pozytywnej motywacji do konsumpcji alkoholu. Szczególnie szybko rozwija się nastoletni alkoholik u pacjentów z psychopatią. Już po kilkukrotnym spożyciu alkoholu istnieje kompulsywna atrakcja, jednak w przeciwieństwie do kompulsywnej atrakcyjności u dorosłych, przejawia się ona również tylko wtedy, gdy wchodzi w kontakt z grupą. Pojawienie się kompulsywnego przyciągania odpowiada początkowi alkoholizmu. Epizodyczne spożywanie alkoholu szybko ustępuje regularnemu, nastoletniemu alkoholizmowi, rozwija się fizyczna zależność.

Nastolatkowie są szybsi niż dorośli, pojawia się anosognozja (negacja alkoholizmu), a zdolność kontrolowania ilości spożywanego alkoholu zanika. Kiedy nastoletnia alkoholizm w perspektywy krótkoterminowej powstaje alkohol:.. „bez alkoholu - nie życie”, „okazja do picia - świadectwo dobrego samopoczucia”, itd. Już na etapie występowania kompulsywnego pragnienia pojawiają się zaburzenia psychopatologicznych. Pacjent z alkoholizmem dorastającym staje się okrutny i agresywny lub o słabej woli, powolny, niepoinformowany.

Jednocześnie początkowo istniejące akcenty i cechy osobowości "mieszają się" z przejawami alkoholizmu dorastającego, tworząc złożony specyficzny obraz, który czasami prowadzi do ponownej oceny nasilenia degradacji umysłowej. Kiedy zmieniają się warunki życia (zatrzymywanie kontaktu z grupą, zmiana sytuacji itp.) I odpowiednia korekta psychologiczna we wczesnych stadiach alkoholizmu dorastającego, większość zaburzeń psychicznych staje się mniej wyraźna lub zanika.

Po wytworzeniu się uzależnienia fizycznego przejawy psychopatologiczne stają się bardziej odporne. Abstynencja u pacjentów z alkoholizmem dorastającym rozwija się zespół abstynencyjny, który różni się także od alkoholu u dorosłych alkoholików. U dorosłych pierwsze objawy odstawienia to zaburzenia nastroju i zaburzenia psychiczne, u młodzieży - zaburzenia wegetatywne. Występuje bradykardia, spadek ciśnienia krwi, bladość skóry i błon śluzowych, brak pocenia się. Wraz z nasileniem się nastoletniego alkoholizmu w okresie abstynencji, na pierwszy plan wysuwają się zmiany mentalne - dysforia, reakcje histeryczne lub zaburzenia depresyjne. W przeciwieństwie do dorosłych, nastolatki nie mają prawdziwych napadów picia. Przez długi czas utrzymują się nudności i wymioty przy stosowaniu dużej dawki alkoholu. Psychoza alkoholowa w alkoholizmie dorastającym jest niezwykle rzadka.

Konsekwencje nastoletniego alkoholizmu

Alkohol ma bardzo negatywny wpływ na intelekt, psychikę i ciało nastolatka. Etanol zaburza tworzenie nowych połączeń nerwowych, które normalnie powinny być aktywnie tworzone w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. Wraz z dojrzewającym alkoholizmem zdolność uczenia się maleje, procesy asymilacji nowych informacji i przetwarzania wcześniej uzyskanych danych pogarszają się. U pacjentów cierpiących na alkoholizm nastolatków istnieje odpowiednia idea norm społecznych, tworzona jest instalacja, która pozwala na nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, zachowanie aspołeczne i tak dalej.

Pacjenci cierpiący na alkoholizm w podeszłym wieku wpadają w niekorzystne środowisko społeczne. Niektórzy nastolatkowie odmawiają dalszej edukacji i wybierają niskopłatną niewykwalifikowaną siłę roboczą, inni zaczynają kraść i wchodzą do kolonii dla nieletnich. Nawet przy wczesnym leczeniu nastoletniego alkoholizmu ta okoliczność często wpływa na całe jej przyszłe życie. Pacjenci, którzy stali się członkami firm aspołecznych i grup przestępczych, często po terapii ponownie pili, ponownie wchodząc w kontakt ze znajomym otoczeniem.

Wraz z alkoholizmem dorastającym cierpią wszystkie narządy i układy. Naruszono czynności organów wewnętrznych; zwiększa się prawdopodobieństwo rozwoju chorób przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i moczowego. U uzależnionych nastolatków często zwiększa ciśnienie krwi, rozwija tachykardię i arytmię, występuje zapalenie żołądka, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie cewki moczowej. Przechodzenie w stan pijany i zmniejszenie odporności prowadzi do wzrostu chorób zakaźnych płuc i górnych dróg oddechowych. Pacjenci cierpiący na alkoholizm nastolatków często prowadzą rozwiązłe życie seksualne, które prowadzi do niechcianych ciąż, szerzenia się rzeżączki, kiły i innych infekcji seksualnych.

Diagnostyka i leczenie alkoholizmu dorastającego

Diagnozę przeprowadza się na podstawie wywiadu, rozmowy z pacjentem i jego rodzicami. W ciężkim alkoholizmie nastolatków, któremu towarzyszą poważne zaburzenia umysłowe, intelektualne i fizyczne, diagnoza zwykle nie jest trudna. W przypadku braku wyraźnych zmian, możliwe jest nadrozpoznanie nastoletniego alkoholizmu. Eksperci uważają, że w 30-50% przypadków, diagnoza jest błędnie traktowana jako typowego leczenia uzależnień dla młodzieży zachowań imitujących (alkoholizm celowo demonstracyjnych, osiągnięcie głębokiego upojenia „dorosłych”, w sprawie wycofania nieobecności opohmelenie) objawy alkoholizmu dojrzewania.

Jednak takiej naddiagnozy nie można uznać za nieuzasadnioną lub szkodliwą, ponieważ alkoholizm u nastolatków rozwija się szybko. Wczesna diagnoza zapobiega dalszemu alkoholizowaniu i chroni pacjentów, którzy już zaczęli regularnie pić alkohol od rozwoju ciężkiego uzależnienia. Pacjenci są odizolowani od zwykłego towarzystwa towarzyszy picia. Zmieniające się warunki życia i codziennej rutyny i zmieniając aktywność zwykłego przyczyniają się do charakterystycznej zniszczenia nastoletnie alkoholizmu patologicznych postaw i zachowań.

Leczenie ciężkiej alkoholizm stages młodzież często nieskuteczne z powodu uporczywego anosognozja, brak krytyki do własnego zachowania i intensywnej patologicznej żądzy alkoholu. Stosowanie implantów, leków awersyjnych i innych podobnych technik zwykle nie przynosi pożądanego rezultatu. podczas psychologicznego leczenia w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym i długotrwałej izolacji od zwykłego kręgu przyjaciół najlepszy efekt leczenia nastoletnie alkoholizmu obserwuje. Psychoterapia łączy się z nauką, terapią zajęciową i sportem.

Adolescent alkoholizm: kto jest winien?

Problem nastoletniego alkoholizmu staje się coraz ważniejszy każdego roku, szczególnie na terytorium krajów WNP. Młodzi chłopcy i dziewczęta wpadają w sieć niebezpiecznej zależności, nie zdając sobie sprawy z wagi konsekwencji. Zastanówmy się, dlaczego tak się dzieje, jakie są cechy uzależnienia w tak młodym wieku i co można zrobić.

Statystyki

75% nastolatków w wieku poniżej 15 lat próbowało alkoholu, a do 17 roku życia prawie wszyscy młodzi ludzie są zaznajomieni z alkoholem.

Adolescent alkoholizm powstaje w krótkim czasie: 3 razy szybciej niż u dorosłych. Jeśli nastolatek w wieku 15-17 lat, a nawet wcześniej, zaczyna "oddawać się" alkoholizmowi, alkoholizm może powstać za półtora roku.

W przypadku młodych mężczyzn i dziewcząt za systematyczną konsumpcję alkoholu uważa się spożywanie napojów zawierających etanol przynajmniej raz w tygodniu przez kilka miesięcy. I nie ma znaczącej różnicy, jaki rodzaj napoju będzie - piwo, wino, wódka lub koktajl z alkoholem.

Według statystyk, 5-7% zatruć w wieku dziecięcym lub dorastającym przypada na zatrucie alkoholowe. Intoksykacja w tym wieku rozwija się niezwykle szybko. Początkowo pojawia się krótkie podniecenie spowodowane przez alkohol, ale szybko przechodzi w spokojny sen, a nawet może prowadzić do śmierci. Dla młodego organizmu, który nie jest przyzwyczajony do alkoholu, zwykła dawka dla osoby dorosłej może stać się śmiertelna.

Dlaczego nastolatki zaczynają nadużywać alkoholu

W toku wielu badań udało się ustalić pewne wzorce alkoholizmu u młodzieży, czynniki, które "stymulują" młodych ludzi do przyłączania się do alkoholu.

Przyczyny alkoholizmu u nastolatków są ściśle związane z trzema aspektami:

 • problemy rodzinne;
 • wpływ środowiska (firma);
 • cechy osobiste.

Problemy rodzinne

W większości przypadków gleba, na której rośnie nastoletni alkoholizm, to problemy rodzinne.

Dzieci, które żyją w pełnych, zamożnych rodzinach, gdzie są kochane i cenione, dają im wystarczającą uwagę, rzadko sięgają po alkohol.

Młodzieży alkoholizm prawie zawsze rośnie na podstawie bezczynności rodziny: rodzice albo dają przykład, albo nie mogą wpływać na zachowanie swojego dziecka.

Większość dzieci, które stały się uzależnione od kieliszka od najmłodszych lat, wychowuje się w rodzinach z jednym rodzicem lub w rodzinach, w których jedno z rodziców nie jest rodzimą osobą. Dla takich rodzin cechuje się nieadekwatną kontrolą nad zachowaniem, rozrywką nastolatka, nie poświęca się niezbędnej uwagi rozwojowi jego umiejętności, jego problemom. Tak, a rodzice, z reguły, nie cieszą się właściwą władzą swoich dzieci, nie są tymi, których opinii słuchają. Dlatego firma zajmuje pierwsze miejsce wśród młodych ludzi wychowanych w takich rodzinach.

W niektórych młodych alkoholików udało się znaleźć historii rodzinnej nadużywania substancji lub problemy ze zdrowiem psychicznym, jednego z rodziców, najczęściej ojca, albo nawet obie cierpią z powodu alkoholizmu lub chorób psychicznych (schizofrenia, padaczka, zaburzenia borderline psychicznego).

Środa (firma)

Praktycznie nikt nie próbuje sam alkoholu. Nie interesujące. Ktoś pierwszy raz zapoznał się z dziedzictwem Bachusa w kręgu rodzinnym, na jakimś święcie, w innych przypadkach pierwsze doświadczenie picia alkoholu to "zasługa" firmy.

Główne wzorce grupowego spożywania alkoholu:

 1. młodzi mężczyźni i dziewczęta zaczynają się upijać alkoholem z ciekawości;
 2. motyw grupy jest zawsze silny - spróbuj razem alkoholu, aby nadążyć za firmą;
 3. nastolatki często nie mają wystarczającej ilości pieniędzy, aby regularnie spożywać alkohol, dlatego też przyjęcie może być niesystematyczne;
 4. zatruciu towarzyszy zwiększona aktywność ruchowa: mogą wystąpić hałaśliwe, tańczące, agresywne reakcje, które powodują bicie losowych przechodniów, przemoc;
 5. spożywanie alkoholu w firmie często wiąże się z wczesną seksualizacją: poprzez zraszanie dawki pomaga nawiązać kontakt, pozbyć się kompleksów, a hormony zbierają swoje żniwo.

Przyczyną wczesnego alkoholizmu jest nie tyle atrakcyjność alkoholu, co wpływ firmy.

Funkcje osobiste

Niekorzystnym tłem dla rozwoju alkoholizmu wśród nastolatków są psychopatie - wrodzone lub nabyte anomalie charakteru.

Wśród młodych ludzi nadużywających alkoholu przeważają ludzie o niestabilnych i demonstracyjnych cechach.

 • Niestabilne cechy przejawiają się słabą wolą, trudnościami związanymi z planowaniem swoich działań i przewidywaniem ich konsekwencji, niemożnością przeciwstawiania się swoim opiniom innym, pragnieniem nowych wrażeń, przyjemności, szybkiej zmiany interesów.
 • Cechy demonstrujące z reguły są typowe dla nastolatków z histerycznym akcentowaniem lub psychopatią. Ten kontyngent cechuje pragnienie nieustannego bycia w centrum uwagi, braku równowagi emocjonalnej, demonstracyjnych zachowań, zwiększonej sugestii, a nawet podstępu.

Czasami ludzie przywiązują się do alkoholu z epileptoidalnym zaburzeniem osobowości. Przy pomocy duchów starają się stłumić odpowiednią dla nich dysforię (napady melancholijnego nastroju), niezrealizowane ambicje, ale bez powodzenia. Wraz z tym, złośliwość, skłonność do nagłych, bezpodstawnych afektów, nawyk łączenia alkoholu z innymi środkami ogłuszającymi, np. Klejem, acetonem lub barbituranami, szybko rośnie.

Spośród wszystkich typów osobowości najmniej podatnych na alkoholizm jest schizoid. Zamknięcie, zmniejszona potrzeba kontaktów, bierność, bezduszność emocji w tym przypadku są ich mocnymi stronami i takie osoby nie są skłonne do zachowań zależnych.

Prawie wszyscy nastolatkowie są bezkrytyczni wobec swojej własnej atrakcyjności. Nie doceniają i nie kontrolują swoich uczuć i motywacji, a zatem nie w pełni zdają sobie sprawę z pełnego niebezpieczeństwa regularnego alkoholizowania, możliwości w jak najkrótszym czasie na rozwój zależności.

Alkoholizm często rozwija się u dzieci, które doznały urazu mózgu, neuroinfekcji, organicznych uszkodzeń ośrodkowego układu nerwowego. W tym samym czasie choroba rozwija się w krótszym czasie, postępuje złośliwie, szybko rozwija się zespół abstynencyjny.

Wpływ alkoholizmu na dzieci i młodzież

Osobowość dziecka i młodzieńca ciągle ulega zmianom: nowe umiejętności, cechy są rozwijane, zdobywana jest wiedza. A jeśli na jakimś etapie rozwoju psychicznego i społecznego dziecko lub nastolatek zaczyna regularnie się upijać, po prostu nie będzie kontynuował, ale zatrzyma się w swoim rozwoju lub nawet zacznie się pogarszać.

Etanol ma szkodliwy wpływ na wątrobę, przewód pokarmowy, trzustkę i układ rozrodczy, ale nie ogranicza to jego uszczerbku. Ma bardzo negatywny wpływ na mózg, na komórki nerwowe.

Jak alkohol wpływa na psychikę dziecka w różnych okresach wieku

Im wcześniej zacznie się oddziaływanie alkoholu na układ nerwowy dziecka lub nastolatka, tym wyraźniejsze będą zmiany:

 • konsekwencją wszczęcia wobec alkoholu 4-5 latków staje upośledzenie umysłowe: odznaczają się one niezabudowanej mowy, ruchy niezgrabne, praktyki higieniczne mogą być niedostępne u tych dzieci (a później dorośli) mogą być trudne do siebie;
 • efekt alkoholu w wieku 6-7 lat prowadzi do tego, że dziecko staje się nieudolne, będzie zajmowane tylko w poszukiwaniu rozrywki, jego działalność ma na celu jedynie proces, a nie rezultat;
 • konsekwencje alkoholizmu w ciągu 7-11 lat - częste załamania nerwowe, niestabilność emocjonalna, niezdolność do budowania relacji z innymi ludźmi, sympatyzowania z nimi, nawiązywania przyjaźni, miłości;
 • alkoholizacja dzieci w wieku 12-14 lat prowadzi do tego, że myślenie i intelekt cierpią, są opóźnione w stosunku do swoich rówieśników z powodu ich rozwoju umysłowego;
 • regularne spożywanie napojów alkoholowych w wieku 16-17 lat jest obarczone nieodpowiednią samooceną, prostolinijnością, kategorycznymi problemami z adaptacją interpersonalną.

Zmiany w osobowości i wyglądzie

Wczesny alkoholizm prowadzi do osobistych zmian, psychopatii i demencji.

12-18 lat - wiek, w którym kształtuje się osobowość danej osoby. Wpływ alkoholu na układ nerwowy na tym etapie może prowadzić do nieodwracalnych skutków. Przegrane możliwości rozwoju praktycznie nie są kompensowane i bardzo trudno jest nadrobić zaległości.

Dla nastoletnich alkoholików istnieją dwa rodzaje zmiany osobowości:

 • apatoabulic: jest intelektualny upadek, młody człowiek spędza swoje dni w odosobnieniu, leży godzinami w łóżku, słucha muzyki; jeśli zaczniesz z nim rozmowę, możesz uzyskać tylko jedną sylabę odpowiedzi, firma milczy;
 • afektywno-niestabilny: charakteryzuje się ostrymi wahaniami nastroju, bezpodstawną płaczliwością, którą można zastąpić wybuchami gniewu, agresji.

Trwające zmiany osobiste z reguły wskazują na szybko rozwijający się zespół psycho-organiczny.

Uzależnienie od alkoholu pozostawia swoje piętno nie tylko na tożsamość nastolatka, i występują zmiany zewnętrzne: zmniejszono wagę, skóra staje się blada, będzie szara, kolor oczu, włosów traci jego jasność stanie się zbyt jasny, można słabo rozwinięty drugorzędowych cech płciowych.

Alkoholizm piwa

Ostatnio coraz częstsze występowanie wśród młodzieży zaczęło przybierać alkoholizm piwny. W porównaniu z wódką, koniakiem czy szampanem piwo jest znacznie tańsze, a zatem niedrogie. Z ekranów telewizyjnych ciągle słychać wołanie o piwo: rzekomo modne, odważne, przyjemne i bezpieczne.

W rzeczywistości, przy regularnym stosowaniu piwa, uzależnienie od alkoholu rozwija się dokładnie tak, jak w przypadku każdego innego napoju zawierającego etanol.

Cechy nastoletniego alkoholizmu

Osobliwością alkoholizmu w okresie dojrzewania jest szybki wzrost niedostosowania społecznego. Edukacja, dawne hobby są porzucane, konflikty (rodzinne lub szkolne) mogą się rozpocząć lub nasilić, mogą pojawić się problemy z prawem (jeśli młodzi ludzie zaczną popełniać kradzież lub agresywne zachowania).

Niektórzy z młodych uzależnionych od alkoholu nie poprzestają na tym i zaczną łączyć alkohol z lekarstwami, chemią gospodarczą.

Jednak odwracalność objawów choroby w okresie dojrzewania jest wyraźniejsza niż u osób dojrzałych. Jeśli czas porzucić uzależnienie, poszukaj pomocy medycznej, możesz wszystko naprawić, zacząć życie czystym kontem.

Na szczęście właśnie tak postępuje większość nierozważnych młodych ludzi: po 10 latach tylko u 42% zdiagnozowanych u nastolatków alkoholików zdiagnozowano alkoholizm.

Zatrucie alkoholowe w wieku dojrzewania ma swoje osobliwości: krótka euforia zostaje szybko zastąpiona przez przygnębiony złośliwy nastrój, podniecenie motoryczne lub wyłączenie świadomości. Ze względu na wzbudzenie motoryczne młodzi ludzie mogą podejmować działania aspołeczne.

Zdecydowana większość nastolatków wykazuje całkowity brak krytyki w odniesieniu do ich stanu, związany z charakterystycznymi dla wieku cechami ich stosunku do zdrowia. Tak więc, bez pomocy osoby dorosłej, rozsądnej, nastolatka trudno jest poradzić sobie z powstałą chorobą.

Leczenie

Jak leczyć dziecięcy lub młodzieżowy alkoholizm i czy można sobie z nim radzić - to pytanie zadawane jest przez wielu rodziców i nie tylko.

Przede wszystkim należy zrozumieć, że uzależnienie od alkoholu w każdym wieku jest bardzo poważną chorobą, więc po prostu nie można po prostu wypić drinka. Będzie potrzebował leków w połączeniu z psychoterapią.

Na początek należy przeprowadzić terapię detoksykacyjną, która pomoże usunąć z organizmu wszystkie toksyczne produkty powstałe w wyniku stosowania napojów alkoholowych. Jednocześnie konieczne jest nasycenie młodego organizmu witaminami i innymi przydatnymi substancjami, których nie otrzymał z winy alkoholu. Nie zapominaj o utrzymaniu prawidłowego funkcjonowania mózgu, układu krążenia, wątroby, ponieważ mieli już trudności z powodu nałogu.

Lecz tylko leczenie nie wystarczy. Musimy zrozumieć, że nastolatek jest uzależniony od mocnych trunków nie bez powodu. Nie zapomnij o cechach osobowości młodego człowieka, istniejących problemach w rodzinie, wpływie firmy. We wszystkich tych obszarach trzeba starannie pracować:

 • wspieranie poprawy stosunków w rodzinie, wzrost zaufania między członkami rodziny, wzajemny szacunek;
 • w każdym razie nie można ignorować osobistych problemów młodej osoby, kwestię tę należy rozpatrywać indywidualnie, konieczna może być praca z psychologiem;
 • musisz zminimalizować negatywny wpływ firmy, niektórzy rodzice, jeśli istnieje taka możliwość, nawet uciekać się do przeprowadzki.

Zapobieganie

Alkoholizm dorastający zawsze rozwija się nie od zera. Młody człowiek, który ma swoje hobby, cel w życiu i czuje wsparcie bliskich, nie zrujnuje mu życia "w winie". Inna sprawa, gdy jest dużo wolnego czasu i nie ma planów na przyszłość, a firma okazała się nie najkorzystniejsza. Ta kombinacja okoliczności z reguły nie prowadzi do dobra.

Dlatego konieczne jest poświęcenie wystarczającej uwagi interesom, możliwościom nastolatka, jego samorealizacji i zatrudnieniu. A tu wiernymi asystentami będą wszelkiego rodzaju muzyka, sztuka, szkoły sportowe, kluby zainteresowań, tutorzy.

Być może rodzice mają coś poświęcić, aby przeznaczyć miesięczny ryczałt pieniędzy nastolatek mógł znaleźć interesujący punkt za to, ale musimy zrozumieć, że wszystkie pieniądze, inwestujemy w przyszłość swoich dzieci, ich formacji osobistej.

Okres dojrzewania to zawsze kryzys w relacjach między rodzicami i dziećmi. I w tym czasie konieczne jest nie tyle "przekręcanie orzechów" w wychowaniu dzieci, ile patrzenia na ich zachowanie, na jaki przykład dajemy. A jeśli regularnie wracasz do domu "pijany", to jak możesz poprosić o inne zachowanie od swojego dziecka?

Najlepszą prewencją nastoletniego alkoholizmu jest utrzymanie przyjaznych i ciepłych relacji w rodzinie.

Cokolwiek się stanie, niezależnie od błędów popełnionych przez twoje dziecko, powinien wiedzieć, że zawsze go pokochasz i może liczyć na twoje wsparcie. A wtedy możesz pokonać każdy problem, w tym alkoholizm.

Przyczyny i leczenie alkoholizmu u nastolatków

Alkoholizm podlega osobom w każdym wieku. Ale jeśli małoletni popada w uzależnienie, obraz choroby jest szczególnie złośliwy. "Średni" wiek, w którym zdiagnozowany jest alkoholizm nastolatków i dzieci, wynosi od 12 do 14 lat, ale znajomość gorących napojów u tych dzieci występuje znacznie wcześniej. W wieku około 10 lat "demokratyczni" rodzice dają alkohol "do testów". Czasami dziecko dostaje dostęp do niebezpiecznego napoju z powodu zaniedbania dorosłych.

Cechy alkoholizmu dziecięcego

Jak tylko pierwsza porcja alkoholu dostanie się do organizmu dziecka, istnieje zagrożenie uzależnienia. Do tej pory tylko psychologiczne. Ale zanim niebezpieczna rearanżacja procesów metabolicznych jest w zasięgu ręki: cechy centralnego układu nerwowego i podstawowych układów małego organizmu przyczyniają się do szybkiej adaptacji do alkoholu etylowego:

 • mózg dziecka zawiera więcej wody i mniej białka. Dlatego etanol rozpuszcza się szybko i jest wchłaniany przez substancję mózgową, a nastolatek uzależniony pije ogromną dawkę alkoholu jednym haustem;
 • układ moczowy nie radzi sobie z wysokim toksycznym ładunkiem, mając czas na przetworzenie i wycofanie tylko 8-9% alkoholu;
 • Po miesiącu lub dwóch regularnych testów zaczynają się pierwsze bingy. Przez następne 2-3 dni, ale ich czas trwania i dotkliwość szybko rosną;
 • choroba postępuje katastrofalnie, pogarsza się obraz zatrucia;
 • jeśli dorosły jest w stanie pić bez większych konsekwencji 5-7 lat, wtedy dzieci i młodzież mają rok regularnego pijaństwa, aby całkowicie zniszczyć.

Im mniejszy jest wiek małego eksperymentatora, a im wyższa dawka, tym szybciej zamyka się alkoholowa "pułapka". Trudno jest leczyć dziecięcy alkoholizm, ponieważ produkty wymiany etylenu są wbudowywane w procesy wewnętrzne na etapie ich biologicznego zakładania.

Pijane statystyki

Do 2017 roku w kraju było 2,2 miliona osób, które otrzymały specjalne leczenie uzależnienia od alkoholu. Statystyki specjalistów rozczarowują: tylko 58 tysięcy pacjentów mogło powrócić do trzeźwego stylu życia. Jeśli weźmiemy pod uwagę duże opóźnienie patologii, liczby są całkowicie przerażające:

 • całkowita liczba uzależnionych dojrzałych ludzi i młodzieży zbliża się do 10,5 miliona, z czego około 8 milionów stanowią mężczyźni, 2 miliony to kobiety, 500 000 to nastolatki poniżej 14 roku życia;
 • dla pół miliona osób zależność jest zakończona śmiertelnie: do 30% pijących mężczyzn i 20% kobiet "pali" w wyniku zatrucia alkoholem etylowym;
 • wśród nastolatków alkoholik kliniczny debiutuje w wieku 13-14 lat, a szczyt konsumpcji przypada na 14-15 lat. Od 2014 r. Alkoholizm dziecięcy w Rosji nabiera tempa: spożycie alkoholu przez osoby nieletnie wzrosło o 1,3%.

Eksperci jednogłośnie twierdzą, że niemożliwe jest całkowite wyleczenie uzależnienia. W praktyce narkologicznej trzeźwy okres jest uważany za odpuszczenie: wystarczy nawrót choroby, nawet jeśli wystarczy jedno załamanie. Dlatego alkoholizm w okresie dojrzewania jest łatwiej zapobiegać niż leczyć.

Alkoholizm alkoholizmu dzieci i młodzieży debiutuje w wieku 13-14 lat, a szczyt konsumpcji przypada na 14-15 lat

Przyczyny nadużywania alkoholu przez nieletnich

Impulsem do hobby dziecięcego alkoholu są przede wszystkim czynniki społeczne i psychologiczne. Fizjologia "łączy" w ostatnim miejscu, główne przyczyny dorastania i alkoholizmu dzieci pochodzą z zewnątrz.

Wpływ rówieśników

Młodzież - "ludzie" są sprzeczni: starają się sprostać standardom zachowań, które rozwinęły się w firmie, a jednocześnie wyróżniają się wśród rówieśników. Walka wewnętrzna często prowadzi do wczesnego zaznajomienia się z alkoholem. Jeśli lider grupy głosi kult "złego faceta (dziewcząt)", pijaństwo kwitnie wśród takich nastolatków.

Dezadaptacja społeczna, kompleksy, niepewność

Wyraźne lub wyimaginowane niedostatki fizyczne, osobliwości rozwoju, powodują problemy wewnętrzne i są zmuszone sięgnąć po szklankę. Niezdolność nastolatka do budowania relacji z rówieśnikami, prześladowania z zastraszaniem w szkole - częste powody stosowania pierwszych dawek alkoholu.

Dysfunkcyjna rodzina, najbliższe otoczenie

Picie rodziców, bliskich krewnych, po prostu autorytatywne dla dzieci, które dodają do alkoholizmu na ich przykładzie lub bezpośrednio lutują dzieci. W takiej sytuacji argumenty, że dziecko nie może pić alkoholu są bezsilne;

Manifestacja chorób psychicznych

Nariolodzy nie zaprzeczają roli patologii psychicznych w rozwoju wczesnego alkoholizmu. Niektóre rodzaje psychopatii i schizofrenii, organiczne uszkodzenia mózgu mogą stanowić podstawę spożywania alkoholu przez nastolatków.

Bez względu na powód przywiązania do picia dziecka, zależność od alkoholu etylowego zaczyna się tworzyć wraz z pierwszymi dawkami. Jest to ułatwione przez niestabilność procesów psychicznych i fizjologicznych. Nieuchronnie, ale stanowczo alkoholizm wkracza w życie dziecka.

Tworzenie zależności

Wpływ alkoholu na organizm dorastającego jest katastrofalny. Jeśli nie rozpoznasz zbliżającej się katastrofy w czasie, dziecko zamieni się w kompletnego alkoholika, a on nie otrzyma pomocy. Oto etapy ustalania klinicznego uzależnienia od alkoholu:

 1. uzależnienie od alkoholu;
 2. przejście do regularnego używania;
 3. tworzenie zależności psychicznej;
 4. przejawy fizycznej zależności z zespołem abstynenckim, napady alkoholowe;
 5. degradacja psychofizjologiczna.

Uzależnienie od alkoholu u dzieci i młodzieży zaczyna się od elementarnej ciekawości.

 • W pierwszym etapie dziecko przyzwyczaja się do gorzkiego, palącego smaku alkoholu, bada "indywidualną" dawkę i konsekwencje zatrucia.
 • Drugi etap jest przyjemny dla nastolatka: alkohol dostarcza tylko pozytywnych chwil. To interesująca przygoda, kiedy możesz być dumny ze swoich "możliwości" przed sobą i przyjaciółmi.
 • Trzeci etap podstępnie wpływa na ciało dziecka: psychika wymaga powtórzenia euforii alkoholowej. Najgorsze jest to, że dziecko otrzymuje od alkoholu głównie przyjemność, ale dlatego, że pije alkohol bardziej intensywnie.
 • Czwarty etap świadczy o utworzonym alkoholizmie. Gorzałka kończy się wycofaniem abstynencyjnym, co prowadzi do picia. Niezależnie przestać pić nastolatka nie jest w stanie. Wymagana jest interwencja eksperta w zakresie narkologii.
 • Piąty etap to "punkt bez powrotu". Środowisko dziecka z przerażeniem obserwuje nieodwracalne konsekwencje alkoholizmu dziecięcego: naruszenia narządów wewnętrznych i układów do marskości, alkoholowe majaczenie, przejawy demencji, degradacja społeczna.
do treści ↑

Objawy i oznaki alkoholizmu u dzieci

W pierwszych trzech etapach uzależnienia nadal możesz przywrócić dziecku normalne życie. Sukces leczenia zależy bezpośrednio od czasu potrzebnego na podjęcie działania: najlepiej jest to początkowe odchylenie od normy. Jednak obraz patologii dzieciństwa bardzo różni się od zależności dorosłych.

Pierwsze oznaki alkoholizmu

 • Upijanie się jest regularne;
 • zwiększona tolerancja organizmu na alkohol etylowy (minimalna dawka do zatrucia);
 • chroniczny odruch wymiotny do nadmiaru dawki zostaje utracony;
 • rano nie ma apetytu, dla normalizacji stanu zdrowia konieczne jest "upijanie się";
 • z pamięci całkowicie wypadają całe epizody pijanych spotkań z zachowaniem przyzwoicie zachowującym nastolatka w takich momentach.
do treści ↑

Alkoholizm dzieci

Konieczne jest zrozumienie, jak alkohol wpływa na ciało nastolatka podczas uogólniania procesu, ponieważ ten stan jest już niebezpieczny dla nastolatka:

 • wtórne przyciąganie do alkoholu powstaje z powodu włączenia metabolitów etylenu do procesów metabolicznych;
 • zatrucie alkoholowe objawia się ostrą abstynencją;
 • występują zaburzenia wegetatywne, niespodziewane skoki ciśnienia krwi podczas okresów odpoczynku;
 • produkcja enzymów w organizmie zmienia się;
 • sfera emocjonalna jest zepsuta: zwiększona pobudliwość, nieodpowiednie reakcje na czynniki drażniące, agresję lub stany depresyjne;
 • zauważalnie zmniejszone zdolności intelektualne: pamięć, poziom uwagi, procesy myślowe są zepsute;
 • pociąg do alkoholu staje się nie do pokonania.

W pierwszych etapach uzależnienia możesz przywrócić dziecko do normalnego życia, zaniedbane przypadki prowadzą do śmierci

W zaawansowanych stadiach alkoholizmu, paranoidalnych zaburzeniach, halucynacje są połączone. W tym stanie nastolatki popełniają obrazy, samobójstwa.

Zewnętrzne oznaki alkoholizmu

Szkodliwość alkoholu na ciele nastolatka objawia się zewnętrznie. Często rodzice najpierw dowiadują się o stronniczości syna lub córki na takich podstawach:

 • pękające naczynia włosowate;
 • opuchlizna i niezdrowy błękit pod oczami, opuchlizna twarzy;
 • nadmierna suchość skóry, pojawianie się wysypek;
 • zmiana w zwykłym kolorze skóry: zażółcenie, bladość, przedłużone zaczerwienienie, sinica;
 • naruszenia koordynacji ruchów, pogorszenie dykcji;
 • nagła utrata wagi lub przyrost masy;
 • zmienić barwę głosu.

Nastolatek może być niechlujny. Aby wyeliminować określony zapach niewłaściwie podlać się perfumami i zjada "góry" odświeżającego drażetki.

Wpływ alkoholizmu na organizm nastolatka

Nawet pomimo terapii, alkoholizm u dzieci i dzieci nie przemija bez śladu. Praca wszystkich najważniejszych narządów i systemów jest niejasna:

 • cierpi na centralny układ nerwowy;
 • rozwijać zapalenie błony śluzowej żołądka, zmiany wrzodziejące;
 • tkanka wątroby jest regenerowana;
 • zakłócił pracę nerek, trzustki;
 • tło hormonalne jest zepsute, rozwija się cukrzyca;
 • w okresie dojrzewania występują dysfunkcje seksualne, aw przyszłości - niepłodność.

Niebezpieczeństwo to same napoje. Ponieważ kieszonkowe wydawane są na rozrywkę, młodzież kupuje produkty niskiej jakości:

 • tania wódka, surogatki niskiej jakości wina, wątpliwe koktajle.
 • Piwo jest rozprowadzane: nastolatki są przekonane o bezpieczeństwie lekkiego napoju alkoholowego. Jednak piany alkoholizm tworzy alkoholizm piwny wśród młodych ludzi.

W ciężkich przypadkach zatrucie alkoholowe może prowadzić do śmierci.

Leczenie uzależnienia od alkoholu u nieletnich

Od używania pierwszego kieliszka alkoholu, zanim rozwój najpoważniejszej postaci choroby minie od kilku miesięcy do roku. Ze względu na silną zależność psychiczną, dorastający organizm źle reaguje na terapię. Dlatego konieczne jest jak najwcześniejsze rozpoczęcie leczenia alkoholizmu u dzieci.

Schemat kliniczny zależy od stadium choroby, wieku pacjenta i charakterystyki jego stanu.

Nastolatek jest postrzegany przy używaniu kilku szklanek alkoholu

 • Dorośli pracują nad kształtowaniem ogólnie akceptowanych postaw społecznych, przeprowadzają prace wyjaśniające;
 • psychologowie określają status emocjonalny, dowiadują się o kręgu komunikacji nastolatka i jego roli w grupie;
 • nauczyciele badają rodzinę, jeśli to konieczne, są połączeni przez organy ścigania, opiekę.

Wysiłki specjalistów mają na celu pracę psychologiczną z nastolatkiem. Powinien być realizowany przez interesujące zawody, a także poprzez usuwanie negatywnych czynników społecznych. Najważniejsze jest zapobieganie rozwojowi zależności psychofizjologicznej.

Jeśli powstanie uzależnienie od alkoholu

Konieczne będzie leczenie farmakologiczne. Charakter terapii zależy od poziomu "zanurzenia" nastolatka w alkoholizmie:

 • nawet na drugim etapie leczenie nastoletniego alkoholizmu zaczyna się od detoksykacji. W krwi już istnieją metabolity, które muszą być całkowicie wyeliminowane z organizmu;
 • dalej - zgodnie z sytuacją: istnieje ksenofobia abstynencka - zostaje zatrzymana, nie - prowadzą psychoterapię, kompleks adaptacji społecznej, leczą towarzyszące somatom;
 • następnie leczenie uzupełnia się nootropami, aby złagodzić uzależnienie psychiczne, witaminy dla ogólnego wzmocnienia organizmu;
 • w złośliwym przebiegu choroby i niepohamowanej atrakcyjności stosuje się kodowanie nastolatka. Konieczna będzie jednak osobista zgoda pacjenta i jego rodziców / opiekunów.

Narkotyczne leki są obarczone masą "pobocheków". Dlatego lekarze próbują, jeśli to możliwe, zastąpić je nalewkami ziołowymi. Jednak nie można zatrzymać zaniedbanych sytuacji bez leków.

To ważne. Terapia uzależnień od narkotyków u nastolatków jest prowadzona wyłącznie w szpitalu pod nadzorem personelu przez całą dobę. Popularna usługa wycofania domu z picia jest niebezpieczna dla ciała osłabionego dziecka.

Po zahamowaniu stanu patologicznego u nastolatka rozpoczyna się długa praca psychokorektorska.

Statystyki nastoletniego alkoholizmu

Jak chronić dzieci przed uzależnieniem od alkoholu?

Ponieważ niemożliwe jest całkowite wyeliminowanie uzależnienia drobnego alkoholika, należy podjąć działania, zanim pojawią się problemy. Zapobieganie alkoholizmowi dorastającemu zaczyna się od uwagi na dziecko rodziny, nauczycieli i wychowawców.

Rodzinne środki obejmują:

 • odmowa picia alkoholu przez rodziców, uwolnienie krewnych od uzależnienia. Tabu dotyczy spokojnego domowego picia, hałaśliwych spotkań z dużą ilością alkoholu;
 • stworzenie w domu atmosfery wzajemnego zrozumienia między małżonkami;
 • nawiązanie kontaktu psychologicznego z dzieckiem;
 • absolutny zakaz kary fizycznej, upokorzenie osobowości dziecka. Konieczne jest znalezienie punktu pośredniego między dziecinną wolnością a dyskretną kontrolą przez rodziców;
 • racjonalny tryb dnia, wspólny sport, chodzenie do kina, spacery, ciepłe wieczory homecoming nad filiżanką herbaty.

W rękach szkoły nastolatki są uspołecznione, ujawnia się ich potencjał i kontrola techniczna:

 • organizacja klubów, warsztaty twórcze, sekcje sportowe;
 • wychowanie i wychowanie alkoholu;
 • Identyfikacja dzieci z zaburzeniami psychicznymi skłonnymi do bezprawnego zachowania, niewolników i przywódców;
 • stworzenie usługi wsparcia psychologicznego dla nieletnich;
 • instalacja nadzoru wideo na terenie szkolnym. Autorytatywnie, ale skutecznie.

Państwo reguluje obroty produktami alkoholowymi, opracowuje środki zapobiegawcze na poziomie federalnym i regionalnym:

 • zakaz sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim;
 • ograniczenie reklamy piwa w telewizji;
 • wprowadzenie odpowiedzialności administracyjnej za sprzedaż alkoholu n / rokom klientów, przestępstwo - za angażowanie dzieci w alkoholizm;
 • alkoholizm wśród nastolatków jest tłumiony przez pracowników Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, specjalistów ds. edukacji i organów opiekuńczych.

W regionach istnieją ukierunkowane programy zapobiegania nieletnim zaniedbaniom, przestępczości nieletnich i przestępczości. Rząd dokładnie finansuje tę pracę i wspiera ją administracyjnie.