Alkoholizm młodzieży - przyczyny, wpływ na organizm, cechy, konsekwencje i zapobieganie

Picie alkoholu od najmłodszych lat powoduje nieodwracalną szkodę dla zdrowia, a także niebezpieczny rozwój ciężkiej zależności. Młodość z powodu cech psychologicznych podlega negatywnemu wpływowi świata zewnętrznego, dlatego niezwykle ważne jest, aby każde dziecko było chronione przed przyczynami powodującymi alkoholizm u młodzieży. Dowiedz się o szkodliwych skutkach tego hobby w tak młodym wieku.

Czym jest alkoholizm dorastający?

Według źródeł medycznych ciężka psychologiczna i fizjologiczna zależność od alkoholu rozwija się u młodych ludzi pijących alkohol przynajmniej raz w tygodniu. Jednocześnie nie ma znaczenia, jaki rodzaj napoju jest: wino, koktajl lub piwo. Alkoholizm u nastolatków rozwija się w jak najkrótszym czasie. Tak więc, jeśli 13-letnie dziecko regularnie "oddaje się" z alkoholem, to w wieku 15 lat rozwinie trwałe uzależnienie od etanolu.

Ważne jest, aby zrozumieć, że systematyczne nadużywanie alkoholu jest rodzajem uzależnienia od narkotyków i konieczne jest zwalczanie go za pomocą odpowiednich środków, przede wszystkim o charakterze prewencyjnym. We współczesnym świecie, gdy kult permisywności jest wszędzie propagowany, rodzice powinni czynić wszystko, co w ich mocy, aby chronić dziecko przed negatywnym wpływem otaczającego świata i wychować ukochane dziecko przez samowystarczalną silną wolę.

Funkcje

Absolutna większość młodych ludzi nie jest w stanie krytycznie ocenić swojej własnej kondycji, więc bez pomocy dorosłej, zdrowej osoby drobny alkoholik trudno jest przezwyciężyć powstały problem. Z reguły młodzi mężczyźni i kobiety, którzy nadużywają alkoholu, gwałtownie rosną społeczną dezadaptację. Na tym tle wyrzucane są badania, rodzą się (lub nasilają) konflikty rodzinne i często pojawiają się problemy z prawem. Między innymi cechy alkoholizmu wśród młodzieży są następujące:

  • krótkotrwała euforia, szybko zmieniająca się depresyjna złośliwość;
  • podniecenie motoryczne;
  • całkowite wyłączenie świadomości;
  • szybki rozwój degradacji psychicznej i intelektualnej;
  • szybkie tworzenie się ciągłego kompulsywnego przyciągania do alkoholu;
  • niska skuteczność leczenia;
  • zachowanie dewiacyjne.

Przyczyny

Alkoholizm u młodzieży rozwija się pod wpływem szeregu czynników biologicznych i psychospołecznych. Mając to wszystko, nie zapominajcie o prostej prawdzie, że osobowość tworzy środowisko. W związku z tym badacze przywiązują szczególną wagę do pierwotnego doświadczenia, które dziecko otrzymuje w pierwszych latach życia poprzez komunikowanie się z rodzicami. W związku z tym rodziny alkoholików są uważane za niebezpieczne z punktu widzenia uzależnienia (wrodzonej) u dzieci.

Wady edukacji są często zaostrzane przez negatywny wpływ rówieśników. W większości przypadków dzieci alkoholowe popadają w aspołeczne grupy nastolatków. Pozostań w kręgu takich "przyjaciół" zamienia się w picie, zażywanie narkotyków, bezprawne działania i inne podobne działania. Na tym społecznych przyczynach alkoholizmu młodzieży nie są wyczerpane. Telewizja wymaga szczególnej uwagi. Reklama alkoholowa najbardziej negatywnie wpływa na nieletnich, wywołując tę ​​ostatnią chęć odczuwania "niezapomnianego" smaku popularnych napojów.

W tym samym czasie naukowcy ustalili, że alkoholizm dzieci może również powstać z przyczyn fizjologicznych. Na tworzenie uzależnienia u dziecka może wpływać na przebieg ciąży, skomplikowany przez proces porodu. Badania na dużą skalę wykazały, że osoby regularnie nadużywające alkoholu opracowują pomocnicze mechanizmy metaboliczne, które pozwalają ciału skuteczniej pozbyć się etanolu.

W związku z tym euforia w silnie uzależnionych ludziach rozwija się po spożyciu dużej ilości alkoholu, co ostatecznie prowadzi do najbardziej negatywnych konsekwencji dla organizmu. Pod tym względem alkoholizm alkoholowy wśród nastolatków jest szczególnie niebezpieczny. Pamiętaj, że systematyczne stosowanie słabych alkoholi przyczynia się również do tworzenia fizjologicznej zależności od etanolu.

Wśród czynników psychologicznych wczesnego alkoholizmu są: charakter i zdolności umysłowe nastolatka. Sprzeczne lub zawyżone wymagania wobec dziecka ze strony rodziców, którym towarzyszy niewystarczająca dbałość o jego zdolności intelektualne i potrzeby fizyczne, zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju młodzieńczego pragnienia napojów alkoholowych.

Etapy

Współczesna medycyna traktuje alkoholizm u młodzieży jako postępujący bolesny proces. Jak każdy inny stan patologiczny, zespół ten charakteryzuje się specyficznym obrazem klinicznym. Co więcej, każdej kolejnej fazie habituacji towarzyszą różne zaburzenia fizyczne i psychiczne. Tymczasem narkomani identyfikują następujące etapy alkoholizmu u młodzieży:

  1. Pierwszy charakteryzuje się obsesyjną, lecz nie do pokonania psychologiczną zależnością od alkoholu.
  2. Drugi - przewiduje pojawienie się kompulsywnego głodu alkoholowego i zespołu odstawienia.
  3. Trzeci - jest spowodowany nieodpartym pragnieniem napojów alkoholowych.

Statystyki

Ostatnio alkoholizm wśród młodzieży rozprzestrzenia się z ogromną szybkością. Według statystyk, około 75% nastolatków w wieku poniżej 15 lat próbowało alkoholu, podczas gdy w wieku 17 lat prawie każda małoletnia zna zakazane napoje. Ponadto około 5-7% zatruć w dzieciństwie i okresie dorastania można przypisać zatruciu alkoholem. Ważne jest, aby powiedzieć, że przyjęcie normalnej dawki alkoholu dla osoby dorosłej może spowodować śmiertelne skutki dla wrażliwego ciała.

Wpływ alkoholu na organizm nastolatka

Osobowość dziecka nieustannie przechodzi wiele zmian. W przypadku, gdy na pewnym etapie rozwoju psychologicznego lub społecznego nastolatek zaczyna angażować się w alkohol, następuje nieprawidłowe funkcjonowanie. W tej sytuacji dziecko z reguły zaczyna stopniowo pozostawać w tyle w rozwoju, a następnie całkowicie się pogarsza. Między innymi alkohol ma szkodliwy wpływ na wszystkie systemy organizmu. Tak więc regularne stosowanie alkoholu niszczy komórki nerwowe mózgu.

Jak alkohol wpływa na psychikę dziecka

Przyjmowanie napojów zawierających etanol powoduje silne hamowanie zdolności umysłowych. Z tego powodu wczesna alkoholizacja prowadzi do zatrzymania tworzenia norm etycznych i moralnych. Ponadto, alkohol rozłącza "centra samokontroli", w wyniku czego zdolność nastolatka do adekwatnego postrzegania informacji pochodzących z zewnątrz zanika. Sytuację dodatkowo komplikuje fakt, że umysł osoby w stanie odurzenia koncentruje się wyłącznie na aspektach negatywnych i całkowicie ignoruje wszelkie próby interwencji partnera w celu uniknięcia konfliktu.

Zmiany w osobowości i wyglądzie

Wczesna alkoholizacja prowadzi do rozwoju konformizmu nastolatków i psychopatii. Występujące na tle nadużywania alkoholu zmiany osobowości są bezdyskusyjnymi dowodami rozwoju zespołu psychoorganicznego u dziecka lub stanem ogólnej psychicznej bezradności. W tej patologii stan młodzieńca-abuliana lub niestałości afektywnej może przeważać w większym lub mniejszym stopniu u nastolatków. Pierwszy zespół charakteryzuje się upadkiem intelektualnym, izolacją, a drugi - ostrymi wahaniami nastroju.

Uzależnienie od alkoholu pozostawia swój ślad nie tylko na osobowości dziecka, ale także na jego zewnętrznym wyglądzie. Picie nastolatków z reguły jest cienkie, blade, mają słabo rozwinięte drugorzędne cechy męskie lub żeńskie. Regularne przyjmowanie etanolu w organizmie zakłóca normalne funkcjonowanie przewodu pokarmowego, w związku z czym dziecko otrzymuje mniej składników odżywczych. W rezultacie jego włosy, paznokcie stają się kruche, a skóra nabiera szarawego odcienia.

Konsekwencje nastoletniego alkoholizmu

Wpływ alkoholu na ciało dziecka jest tak destrukcyjny, że może prowadzić do rozwoju najokropniejszych dolegliwości. Tak więc wątroba nastolatka, która neutralizuje napływające toksyny alkoholowe, nie jest jeszcze zdolna do syntezy wystarczającej liczby enzymów odpowiedzialnych za rozszczepianie etanolu. W konsekwencji trucizny gromadzą się w ciele i stopniowo go niszczą. Na tym etapie u nastolatka z reguły rozpoznano marskość wątroby. Ponadto spożycie alkoholu negatywnie wpływa na stan układu sercowo-naczyniowego i rozrodczego dziecka.

Diagnostyka i leczenie alkoholizmu dorastającego

Ciężkiej formie uzależnienia towarzyszą poważne upośledzenia intelektualne i somatyczne, dlatego z reguły specjaliści nie mają pytań o naturę tych zjawisk. Wobec braku oczywistych oznak nałogu przeprowadzana jest naddiagnoza alkoholizmu, która zdaniem niektórych narkologów jest nierozsądna.

Szybkie wykrycie niebezpiecznej zależności u nastolatków w większości przypadków chroni pacjentów, którzy już zaczęli systematycznie spożywać alkohol, od rozwoju ciężkiego uzależnienia. Pacjenci są odizolowani od towarzystwa towarzyszy picia. Zmiana zwyczajowego sposobu życia przyczynia się do niszczenia charakterystycznych dla alkoholizmu postaw i zachowań.

Leczenie zaniedbanych form uzależnienia jest często nieskuteczne ze względu na brak krytycznego podejścia nastolatków do własnego zachowania i intensywne pragnienie spożywania alkoholu. Stosowanie implantów, specjalnych leków odurzających i innych podobnych technik w zwykłej sytuacji nie przynosi pożądanego rezultatu. Najlepszy efekt leczenia osiąga się podczas prowadzenia psychoterapii w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym.

Zapobieganie alkoholizmowi u młodzieży

Wiadomo, że dojrzewaniu zawsze towarzyszy kryzys w relacjach między rodzicami a dziećmi. Z tego powodu w tym okresie konieczne jest nie tylko "dokręcenie nakrętek", ale także zwrócenie uwagi dziecka, zainteresowanie jego hobby i potrzebami. Niestety, pojęcia alkoholu i nastolatków są obecnie praktycznie nierozłączne, ale wspólne siły mogą zmienić sytuację na lepsze.

Być może za to rodzice będą musieli poświęcić coś, na przykład, aby przeznaczyć określoną kwotę każdego miesiąca, aby nastolatek mógł odwiedzić wszystkie rodzaje kół, sportu, sztuki i innych szkół. Mając to wszystko na uwadze, ważne jest, aby pamiętać, że najlepszą metodą zapobiegania dziecięcemu alkoholizmowi jest utrzymywanie ciepłej i ufnej relacji z dzieckiem.

Wideo

Informacje przedstawione w tym artykule mają jedynie charakter informacyjny. Materiały artykułu nie wymagają niezależnego leczenia. Tylko wykwalifikowany lekarz może zdiagnozować i udzielić porady dotyczącej leczenia w oparciu o indywidualne cechy danego pacjenta.

Szkodliwy wpływ alkoholu na młodzież

Picie alkoholu w wieku dojrzewania to nonsens! Alkohol i młodzież - co za okropne połączenie słów! Temat ten jest dziś tak pilny, że poświęcony jest całym badaniom naukowym i masowym rozprawom! Zdefiniujmy sami, czym jest alkoholizm u młodzieży i jak dobrze jesteśmy uzbrojeni w wiedzę w tej dziedzinie.

Destrukcyjny wpływ alkoholu na rosnący organizm

Prawie pół wieku później, ostrzeżenia o zagrażającej młodzieży - uzależnieniu od alkoholu - są słyszalne na całym świecie. Alkoholizacja nastolatków - zwiększa się stopień, w jakim nastoletnie dzieci piją napoje alkoholowe.

Wierzymy, że nie ma zbyt rozwiniętą wyobraźnię, aby wyobrazić sobie konsekwencje rosnącego pokolenia nadużywania alkoholu, nieodwracalnego uszkodzenia, które powoduje pijaństwo rosnącego dziecka nawet po podaniu pojedynczej dawki alkoholu, niezależnie od tego, czy jest ona zawarta w napoju - czy to wódka, piwo lub kolorowy dżin z tonikiem.

Wkraczając w ciało nastolatka, alkohol z dużą szybkością rozpoczyna proces rozszczepiania narządu, na przykład wątroby.

Tylko około 10% całkowitej ilości alkoholu pochodzi z niego w jego oryginalnej formie. Alkohol, uwięziony w układzie krążenia, będzie krążył w nim aż do całkowitego rozszczepienia, to znaczy dopóki nie zostanie całkowicie wchłonięty przez organizm.

Zwiększone nasycenie rosnących tkanek młodzieńca, bezkolizyjnie przepuszcza je przez truciznę alkoholową i zatruwa ją.

Ekspozycja na alkohol charakteryzuje się agresywną toksycznością i wpływa na sprawność układu nerwowego dziecka. Możesz warunkowo przyjąć nasycenie krwi alkoholem jako jednostką, następnie w najważniejszym narządzie nastolatka - wątrobie - będzie to blisko 1,45, aw komórkach mózgowych - 1,75.

Po pojawieniu się małą dawkę alkoholu w okresie dojrzewania, przekazywanie impulsów nerwowych w mózgu jest wciąż łamane, i zdarza się w następujący sposób: po pierwsze, naczynia rozszerzają się, a następnie zwiększa ich przepuszczalność i w konsekwencji istnieje microbleeds bezpośrednio w tkance mózgowej u dzieci i młodzieży.

Należy zauważyć, że dojrzewanie charakteryzuje się wyczerpaniem tkanek mózgowych, takim elementem niezbędnym do ochrony komórek, takim jak fosfor. W tym przypadku mózg nastolatka jest bardziej nasycony wodą i polega na procesie strukturalnego wzrostu, tak że nawet pojedyncze małe dawki alkoholu mogą mieć straszliwe niszczycielskie konsekwencje!

Uzależnienie od alkoholu u nastolatków jest dewastującym zjawiskiem dla fizjologii dziecka. Powtarzające się spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania występuje ucisk jego umyśle, opóźnienie rozwoju wyższych form myślowych, hamuje tworzenie estetycznych i moralnych pojęć i kategorii. Istnieje dosłowne "odrętwienie" i często wyniszczenie dziecka przez okres dojrzewania. Jego intelekt traci zdolność do samorozwoju i samoorganizacji.

Następnym celem destrukcyjnego działania trucizny alkoholowej jest wątroba. Jest to proces rozdzielania alkoholu wprowadzonego do organizmu nastolatka pod wpływem produkowanych enzymów. Gdy prędkość posuwu alkoholu na komórki wątroby ponad jego szybkości cięcia - jest procesem akumulacji trucizny alkoholu, co z kolei prowadzi do zniszczenia komórek i tylko unikalnym laboratorium organizmu - wątroba.

Martwica tkanki wątrobowej lub marskość są konsekwencją nastoletniego alkoholizmu. Marskość jest ciężką chorobą, prawie zawsze związaną z uzależnieniem od alkoholu w okresie dojrzewania.

Wątroba dorastającego dziecka w przypadku jego alkoholizmu jest niszczona bardzo szybko ze względu na stan powstawania różnych funkcji. Ten zatrucie niezmiennie prowadzą do uszkodzenia metabolizmu białek i węgla do syntezy różnych enzymów wytwarzanych przez nastolatek ciała i witamin. W rzeczywistości, napoje „kill” błony śluzowej przełyku, od jedzenia w żołądku i zmieniać skład soku żołądkowego i hamuje proces trawienia i wpływa na rozwój dzieci i młodzieży, którzy są uzależnieni od alkoholu zawierających alkohol.

Przyczyny alkoholizmu w okresie dojrzewania

Przyczyną upijania się dzieci jest niestabilność pojawiającej się psychiki. Bardzo charakterystyczne zmiany w powodach zapoznania się z pierwszym szkłem u dzieci i młodzieży, w zależności od ich wieku. Na przykład, przed ukończeniem 10 lat znajomość dziecka z alkoholem jest zwykle przypadkowa, z powodu zaniedbania osób dorosłych. Czasami dziecku można zaoferować wypróbowanie alkoholu dla zabawy, albo na apetyt, albo na przeziębienie.

Często pijaństwo innych pcha nastolatków do niezależnego kroku w zaznajamianiu się z alkoholem, jak mówią, z ciekawości. Młodzieżowy fenomen ciekawości przenosi się na kolejny poziom już w bardziej świadomym wieku. Te motywy dla pierwszego znajomego mogą być tradycyjnymi "ludowymi" okazjami, takimi jak: uczta rodzinna, przyjęcie gości, przyjęcia urodzinowe, z okazji wakacji itp. To nie wszystkie powody nastoletniego alkoholizmu.

Od 13 roku życia mogą istnieć sytuacje zależności społecznej od wzajemnej opinii. Typowe wśród nastolatków są takie kryteria, jak picie dla firmy, oddawanie odwagi, rzucanie się za przyjaciela. Głównym i znaczącym dla nastolatka jest identyfikacja jego osobowości z zespołem. Dotyczy to zwłaszcza chłopców.

Dziewczęta mają podobny wzorzec, aczkolwiek w bardziej niewinnym skrócie - szklankę za zgodą rodziców w kręgu rodzinnym podczas uroczystości i podobnych opcji. Każde wprowadzenie do nastolatka jest przestępstwem! Tylko raz pijemy alkohol i natychmiast znika bariera psychologiczna, dzieci nie odczuwają już niebezpieczeństwa dalszego poznawania takiej ludowej tradycji u ludzi...

Rzeczywiście, zapoznanie się z piciem w rodzinie jest głównym problemem naszego społeczeństwa. Młodzież, naśladując starszych podczas świąt i festiwali, twierdzi, że picie jest obowiązkową akcją dla każdego wydarzenia. Dodatkową rolę w kształtowaniu zależności od alkoholu u dzieci i młodzieży odgrywają takie środki masowego przekazu jak reklama.

Skutki uboczne dorastającego alkoholizmu

Nie ukształtowana psychika dziecka trudno oprzeć się pokusie wypróbowania barwnie prezentowanego alkoholu, czy to piwa czy whisky, która staje się dla niego niezbędnym atrybutem wakacyjnego życia.
Różnorodność produktów zawierających alkohol w supermarketach i ich dostępność również popychają nasze dzieci do pijaństwa.

Problem alkoholizacji młodzieży powinien mieć problemy z producentami napojów młodzieżowych i ich reklamodawcami. Mimo to masa najbardziej wyrafinowanych koktajli alkoholowych pod postacią nieszkodliwych soków jest wprowadzana do umysłu nastolatka jako bezpieczne napoje dla młodych ludzi.

W rzeczywistości, po dwuletnim stosowaniu alkoholu, rosnący mały człowiek tak bardzo przyzwyczaja się do tego, że w okresie dojrzewania rozwija uzależnienie od alkoholu. Nawiasem mówiąc, na potężnego emocjonalnego propagandę przeciwko życia na zaspokojenie prymitywnych pragnień o wzorze w celu uzyskania pieniędzy przyjemność w okresie dojrzewania zawsze planowany duchowego kryzysu, który później rozwija się w zależności od dodatkowego pobudzający. Często rolą takiego stymulanta jest alkohol.

Prowadzenie alkoholizmu i alkoholizmu wśród nastolatków może być również uważane za niekorzystne relacje wewnątrz rodziny, szczególnie w rodzinach rodziców spożywających alkohol. Wiele skłonności jest dziedziczonych i może być położonych na długo przed narodzinami dziecka. Każda negatywna konflikt interpersonalny w środku kręgu rodzinnym, a jako nastolatek przez nadopiekuńczość rodziców lub opiekunów, przejawem przemocy lub odpust do wszystkich kaprysów dziecka - wszystko jest częścią powodów nadużywania alkoholu i alkoholizmu.

Alkoholizm wśród ludności jest wystarczająco wysoki, a jednocześnie w kraju prawa te są słabe, które muszą przewidywać realną administracyjną i realną odpowiedzialność karną za angażowanie nastolatków w upijanie się. Wszelkie spożywanie alkoholu w okresie dojrzewania jest tabu!

Motywy picia alkoholu przez dzieci i młodzież można podzielić na dwie grupy. Do pierwszego przypisujemy ich pragnienie przyłączenia się do "tradycji", czynnik ciekawości i pragnienie doświadczyć czegoś nieodkrytego. Druga grupa - motywy psychologiczne, formacja i przebudzenie ich poczucia dorosłości, chęć niestawiania się i nadążania za starszymi.

Motywy obu grup łączą w sobie fakt, że dzieci nie zdobyły jeszcze wystarczających umiejętności życiowych i doświadczenia, które mogłyby powstrzymać ich od wchodzenia w swobodne relacje z innymi, uzależniając się od ich opinii i zachowań.

Większość dzieci w wieku dojrzewania charakteryzuje się takimi cechami jak narzekanie i nieśmiałość. Jest to powód do niedoszacowania różnych cech osobistych, kondycji fizycznej lub na przykład odwagi itp. Takie niedoszacowanie lub, odwrotnie, ponowna ocena ich rzeczywistych zdolności w stanie zatrucia alkoholowego zwykle prowadzi do bezczelnego, niekontrolowanego zachowania.

Specjalną cechą dla nastolatka jest to, że już przed pierwszym poznaniem alkoholu, już wyrobił sobie pomysł na temat tego napoju, a zwłaszcza na temat jego "cudownej" i "przyjemnej" ekscytującej akcji. A teraz pierwsza próba nagle okazuje się nieoczekiwanie "gorzka" lub "paląca" dla smaku, a konsekwencje są wyjątkowo odrażające - mdłości, odruch wymiotny, ból głowy itp.

Po raz pierwszy po otrzymaniu tak charakterystycznego doświadczenia większość dzieci stara się unikać ponownego picia alkoholu. Mózg dziecka odrzuca truciznę! Nadchodzące wydarzenia, które mogą być bardzo różnorodne, od urodzin po imprezy dyplomowe lub proste imprezy, pokusa używania alkoholu u nastolatka zostaje przywrócona, a nawet nabiera nowego psychologicznego koloru.

Trzecia grupa motywów, które motywują młodzież do picia

Ta grupa motywów pijaństwa w okresie dojrzewania sama w sobie jest pijaństwem jako typ behawioralny, najczęściej także typu młodzieńczego przestępcy. Listą takich motywów nie jest ostatnie miejsce, to pragnienie ucieczki od zwykłej nudy. W rzeczywistości nuda to szczególny stan umysłu, w którym osobowość nastolatka doświadcza silnego emocjonalnego głodu. Charakteryzuje go fakt, że dziecko jest całkowicie zagubione lub po prostu zmniejsza zainteresowanie nauką lub kreatywnością.

Po tym wszystkim, zwłaszcza dla dorastających dzieci alkoholików lub osób uzależnionych od alkoholu, jest to, że mają niewielkie zainteresowanie muzyki poważnej czy sztuki, nie zaangażowanego w samokształceniu i sportu, a wszystkie ich interesy są widoczne na podstawie prymitywnego „razvlekalovki” i alkoholu.

Duchowa część dorastania jest ograniczona przez niezdolność do wykazania się w zbiorowej instytucji dziecięcej, a w konsekwencji popycha używanie alkoholu do autoafirmacji na ulicy. Faktem jest, że potrzeba samoobwierdzania wśród nastolatków jest kolejną cechą tego wieku, która sama w sobie jest ważna i zrozumiała. Sposoby samopotwierdzania u dzieci uzależnionych od alkoholu wciągają ich głębiej w otchłań zachowań aspołecznych. U nastolatków alkoholizm rozwija się znacznie szybciej i wpływa na ich życie.

Bez względu na przyczyny alkoholizmu nastolatek pijący prawie zawsze nie ma umiejętności i zainteresowania szkoleniem i pracą. Stopień wykorzystania alkoholu do samopotwierdzenia, teraz dodaje chęć uwolnienia napięcia od nieprzyjemnych emocji i doświadczeń wywołanych reakcją na jego zachowanie.

Rosnące wyobcowanie w rodzinie i szkole tylko pogłębia tę zależność. Jest prymitywny bezczynność lub niecelowe bezczynny wędrówki po ulicach w poszukiwaniu przygód, „głupi” wielokrotne słuchanie nie obarczony znaczenia, a czasem sprośne treści singli muzycznych, zwiedzanie nocne dyskoteki, bary lub „bufety”.

Czas wolny, dzieci i młodzież spędzają głównie z przyjaciółmi, co jest typowe dla młodszego pokolenia. Typowe grupy nastolatków, zjednoczone zainteresowaniami, bliskie potrzebom, poziomem intelektualnym i rozwojem nowoczesnego dziecka. Większość nastolatków są świadomi szkodliwego wpływu alkoholu na organizm, choć w ich środku, i istnieje wiele błędnych przekonań na temat rzekomych korzyści z alkoholem, z których jeden - jest pozycjonowanie jej zastosowanie w odniesieniu do wskaźnika ich dorosłości.

Charakterystyka behawioralna picia alkoholu i alkoholizmu

Patologia zatrucia nieuchronnie prowadzi do uszkodzenia komórek mózgowych, aw konsekwencji do amnezji. Przy powtarzających się zatruciach momenty całkowitego zaćmienia umysłu stają się dłuższe. Wszystko to jest silnie odzwierciedlone w poziomie statusu intelektualnego - te nastolatki często stają się słabe. Z powodu alkoholizmu zmienia się charakter i kierunek myślenia, dziecko zamyka się w sobie i zawsze próbuje ponownie wypić alkohol - te chwile są szczególną cechą nastoletniego alkoholizmu.

Takie dzieci uzależnionych od alkoholu zmniejszyła się odruch wymiotny, co dodatkowo zwiększa odporność na alkohol, więc często fałszywie nastolatków wziąć wysoką odporność na zatrucia alkoholem organizmu za męstwo i powód do dumy z ich zwiększoną odporność na alkohol.

Mówiąc o zdrowiu fizycznym nastolatków tutaj nie jest konieczne, ta stabilność - tylko pierwszy objaw poważnej choroby - alkoholizm! U nastolatka, który staje się alkoholikiem, postrzeganie kieliszka wódki przez ciało nie odbiega od postrzegania butelki wina i tym podobnych. W ciele już zdarzały się procesy degeneracyjne.

Na zewnątrz wygląda to normalnie w ten sposób: od małej dawki nastolatek jest podekscytowany, a jednocześnie bolesne pragnienie picia coraz bardziej się nasila. Początkowo będzie wykazywał zwiększoną aktywność emocjonalną, a następnie może rozpocząć "szaleństwo" lub "wyrzucić kolano", czyli wygłupiać się. Na koniec, przy ostatnim napitku alkoholu, stopień odporności organizmu, do którego był tak bardzo zapalony, a nastolatek po prostu zostanie odłączony - przejdzie w stan nieprzytomny.

Tak więc trwałe objawy uzależnienia od alkoholu to osłabienie woli, utrata przez dziecko kontroli nad ilością spożywanego alkoholu, rosnąca chciwość alkoholu i towarzyszące temu niekontrolowane zachowanie.

Wpływ alkoholu w okresie dojrzewania

Wpływ alkoholu na młodocianego jest taka sama jak w organizmie dorosłego utworzonej jednak charakterystyczną cechą jest to, że mózg młodzieży do 20 lat waha się od dorosłych w ich akceptacji reagowania nowych informacji. Początkowo był w stanie budowania połączeń między komórkami układu nerwowego, ponieważ został stworzony do treningu. Zależność nastolatka od alkoholu niszczy funkcję budowania takich więzi.

Mózg jest elastyczną, adaptacyjną substancją. Przy wielokrotnym zatruciu alkoholem fizycznie staje się on bardziej odporny na jego wpływ, podczas gdy te związki chemiczne, które są odpowiedzialne za trening, bardzo cierpią. Mówiąc prosto, mózg zaczyna ulegać degradacji. Naukowcy badający nastolatków ustalili, że zanim osiągną wiek 20 lat przy użyciu niewielkich dawek alkoholu, ich zdolność uczenia się drastycznie się zmniejsza.

Wniosek naukowców jest dość orientacyjny: wpływ alkoholu na rozwijający się organizm jest znacznie silniejszy i może znacznie wpłynąć na aktywność mózgu u nastolatka w przyszłości.

Leczenie uzależnienia od alkoholu u nastolatków powinno być kompleksowe

Osobliwością leczenia tego rodzaju uzależnienia jest wiek pokwitowy. U nastolatków alkoholizm postępuje znacznie silniej niż u dorosłych. Dlatego istnieją ograniczenia dotyczące przyjmowania niektórych leków i metod. Niebezpieczne dla organizmu dziecka będzie odruch warunkowy lub uczulający.

Nadal bardzo ważne jest, aby jak najszybciej zidentyfikować zależność od alkoholu, co znacznie ułatwi proces leczenia. Rehabilitację można prowadzić tylko w warunkach stacjonarnych i pod nadzorem specjalistów. Początkowo dziecko przeprowadza się detoksykację i przepisuje specjalne nootropowe leki, a następnie przepisuje witaminy.

Głównym sposobem leczenia nastoletniego alkoholika jest psychoterapia. Zawsze bierze się pod uwagę łatwo podatną mentalność nastolatka. Do kompleksowego leczenia zaleca się wykorzystanie środków z arsenału tradycyjnej medycyny - wzmacnianie wywarów i naparów z ziół leczniczych. Dodatkowo zaleca się wprowadzenie działań i sportu o znaczeniu społecznym.

Alkoholizm nastolatków

Alkoholizm nastolatków - uzależnienie od alkoholu występujące w okresie dojrzewania. Ma pewne różnice w alkoholizmie u dorosłych. Istnieje szybki rozwój kompulsywnego pragnienia i powstawania uzależnienia fizycznego. Z powodu niewystarczającej dojrzałości psychicznej i fizycznej pacjentów, alkoholizm dorastający towarzyszy gwałtownemu występowaniu i progresji poważnych zaburzeń somatycznych, psychopatologicznych i intelektualnych. Rozpoznanie ustala się na podstawie wywiadu, badania, rozmowy z nastolatkiem i jego rodzicami. Taktyka leczenia jest ustalana indywidualnie, główną rolę odgrywają środki psycho-korekcyjne.

Alkoholizm nastolatków

Alkoholizm nastolatków jest poważnym problemem współczesnego społeczeństwa. Dokładne dane dotyczące rozpowszechnienia uzależnienia od alkoholu w wieku pokwitania nie są dostępne, jednak według statystyk ponad 10% wszystkich nastolatków hospitalizowanych w szpitalach psychoneurologicznych jest przeprowadzanych w związku z diagnozą "alkoholizmu nastolatków". Według wyników badań, w latach 90. średni wiek młodych mężczyzn w momencie pierwszego picia wynosił 16-18 lat. Po dekadzie wiek ten zmniejszył się do 10-12 lat. Jednocześnie, jeśli wczesny alkoholizm u nastolatków był częściej diagnozowany u młodzieży w wieku młodzieńczym, od początku XXI wieku różnice płciowe zostały praktycznie usunięte, a alkohol był aktywnie brany nie tylko przez młodych mężczyzn, ale także przez dziewczęta.

Alkoholizm u dorosłych występuje po 5-10 lub więcej latach regularnego spożywania alkoholu. Rozwój alkoholizmu u nastolatków wymaga jedynie 2-3 lat regularnego przyjmowania napojów zawierających etanol. Charakterystyczne cechy alkoholizmu u nastolatków są bardziej oczywistymi i trudniejszymi zmianami ze strony wszystkich narządów i układów. Dorastający alkoholizm wiąże się z szybkim pogorszeniem stanu zdrowia fizycznego, degradacji umysłowej i intelektualnej. Pacjenci często identyfikują nieodwracalne zmiany w układzie rozrodczym, które powodują niepłodność i narodziny dzieci z wrodzonymi anomaliami. Leczenie alkoholizmu dorastającego prowadzone jest przez specjalistów z dziedziny narkologii.

Przyczyny alkoholizmu u nastolatków

Adolescent alkoholizm powstaje pod wpływem wielu czynników biologicznych i psychospołecznych. Istnieje dziedziczna predyspozycja - u dzieci uzależnienie alkoholików od substancji psychoaktywnych (alkoholizm, narkomania, nadużywanie substancji) występuje 3-4 razy częściej w porównaniu z rówieśnikami - dziećmi niepijących rodziców. Co więcej, u synów alkoholików alkoholizm nastolatków jest diagnozowany częściej niż u córek. Naukowcy sugerują, że ta cecha jest wynikiem dziedziczności związanej z płcią dziecka.

Zwiększona atrakcyjność alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u nastolatków często występuje po urazach mózgu. Prawdopodobieństwo rozwoju alkoholizmu dorastającego również wzrasta wraz z wrodzonymi akcentami i psychopatiami. Przy każdym akcentowaniu ujawniają się typowe przyczyny spożycia alkoholu. padaczkowe typu nastolatki biorą alkohol „odłączenie”, dzieci typu schizoidalnego - w celu ułatwienia komunikacji z rówieśnikami i stłumić ciągłe wewnętrzne sprzeczności. Impulsem do rozwoju nastoletniego alkoholizmu w histerii i nadciśnieniu jest chęć przyciągnięcia uwagi i podniesienia własnego statusu w oczach grupy. Asteniści używają alkoholu jako sposobu na unikanie konfliktów, depresyjną młodzież - jako "lekarstwo" na normalizację nastroju.

Wśród czynników psychospołecznych, które zwiększają prawdopodobieństwo rozwoju alkoholizmu nastolatków, są zaburzenia systemu edukacji w rodzinie rodziców, wpływ najbliższego otoczenia, postaw społecznych i stereotypów. Zniekształcenia w systemie wychowania mogą przejawiać się w postaci nadopiekuńczości, nadmiernej kontroli, sprzecznych lub zawyżonych wymagań, podwójnych standardów lub niewystarczającej uwagi na potrzeby emocjonalne, intelektualne i fizyczne dziecka. Pacjenci cierpiący na alkoholizm nastolatków często doświadczają w dzieciństwie epizodów przemocy fizycznej ze strony rodziców.

Wady edukacji są pogarszane przez wpływ rówieśników. Nastolatek czuje potrzebę "wygrania" miejsca w grupie, aby poprawić swój status społeczny. Jeśli przejdziesz do firm aspołecznych, zamieniasz się w picie, zażywanie narkotyków, kradzież i inne podobne działania. Pewny wpływ na rozwój alkoholizmu nastolatków ma przejściowy wiek niestabilności poczucia własnej wartości, zwiększona wrażliwość na stres, niepokój i impulsywność. Czynniki wpływające bezpośrednio na rozwój alkoholizmu nastolatków to potrzeba dzieci do zabawy, zmniejszania niepokoju i lęku, ułatwiania komunikacji z rówieśnikami, doświadczania niezwykłych uczuć i nie bycia "czarną owcą".

Cechy nastoletniego alkoholizmu

Po raz pierwszy młodzież pije alkohol w towarzystwie rówieśników. Następnie odbiór alkoholu staje się rodzajem potrzeby grupowej. Podczas gdy nastolatek nie jest w jego towarzystwie - nie ma ochoty na picie. Gdy tylko znajdzie się w zwykłym środowisku, aktywowane są odpowiednie stereotypy zachowania. Rozwój nastoletniego alkoholizmu jest ułatwiony przez pojawienie się unikalnych pomysłów na temat "dobrej zabawy". Wraz z rozmowami, debatami, spacerami, słuchaniem muzyki i odwiedzaniem nocnych klubów, upijanie się zaczyna być postrzegane jako integralna część normalnej komunikacji. Wielu specjalistów uważa ten etap za okres formowania się grupowej psychicznej zależności, która poprzedza rozwój nastoletniego alkoholizmu.

Etap formowania prywatnego psychiczną zależność spłaszczone i praktycznie nie monitorowane ze względu na dominację jasnym euforia, brak wewnętrznych sprzeczności i jednoznacznej pozytywnej motywacji do konsumpcji alkoholu. Szczególnie szybko rozwija się nastoletni alkoholik u pacjentów z psychopatią. Już po kilkukrotnym spożyciu alkoholu istnieje kompulsywna atrakcja, jednak w przeciwieństwie do kompulsywnej atrakcyjności u dorosłych, przejawia się ona również tylko wtedy, gdy wchodzi w kontakt z grupą. Pojawienie się kompulsywnego przyciągania odpowiada początkowi alkoholizmu. Epizodyczne spożywanie alkoholu szybko ustępuje regularnemu, nastoletniemu alkoholizmowi, rozwija się fizyczna zależność.

Nastolatkowie są szybsi niż dorośli, pojawia się anosognozja (negacja alkoholizmu), a zdolność kontrolowania ilości spożywanego alkoholu zanika. Kiedy nastoletnia alkoholizm w perspektywy krótkoterminowej powstaje alkohol:.. „bez alkoholu - nie życie”, „okazja do picia - świadectwo dobrego samopoczucia”, itd. Już na etapie występowania kompulsywnego pragnienia pojawiają się zaburzenia psychopatologicznych. Pacjent z alkoholizmem dorastającym staje się okrutny i agresywny lub o słabej woli, powolny, niepoinformowany.

Jednocześnie początkowo istniejące akcenty i cechy osobowości "mieszają się" z przejawami alkoholizmu dorastającego, tworząc złożony specyficzny obraz, który czasami prowadzi do ponownej oceny nasilenia degradacji umysłowej. Kiedy zmieniają się warunki życia (zatrzymywanie kontaktu z grupą, zmiana sytuacji itp.) I odpowiednia korekta psychologiczna we wczesnych stadiach alkoholizmu dorastającego, większość zaburzeń psychicznych staje się mniej wyraźna lub zanika.

Po wytworzeniu się uzależnienia fizycznego przejawy psychopatologiczne stają się bardziej odporne. Abstynencja u pacjentów z alkoholizmem dorastającym rozwija się zespół abstynencyjny, który różni się także od alkoholu u dorosłych alkoholików. U dorosłych pierwsze objawy odstawienia to zaburzenia nastroju i zaburzenia psychiczne, u młodzieży - zaburzenia wegetatywne. Występuje bradykardia, spadek ciśnienia krwi, bladość skóry i błon śluzowych, brak pocenia się. Wraz z nasileniem się nastoletniego alkoholizmu w okresie abstynencji, na pierwszy plan wysuwają się zmiany mentalne - dysforia, reakcje histeryczne lub zaburzenia depresyjne. W przeciwieństwie do dorosłych, nastolatki nie mają prawdziwych napadów picia. Przez długi czas utrzymują się nudności i wymioty przy stosowaniu dużej dawki alkoholu. Psychoza alkoholowa w alkoholizmie dorastającym jest niezwykle rzadka.

Konsekwencje nastoletniego alkoholizmu

Alkohol ma bardzo negatywny wpływ na intelekt, psychikę i ciało nastolatka. Etanol zaburza tworzenie nowych połączeń nerwowych, które normalnie powinny być aktywnie tworzone w dzieciństwie i w okresie dojrzewania. Wraz z dojrzewającym alkoholizmem zdolność uczenia się maleje, procesy asymilacji nowych informacji i przetwarzania wcześniej uzyskanych danych pogarszają się. U pacjentów cierpiących na alkoholizm nastolatków istnieje odpowiednia idea norm społecznych, tworzona jest instalacja, która pozwala na nadmierne spożywanie napojów alkoholowych, zachowanie aspołeczne i tak dalej.

Pacjenci cierpiący na alkoholizm w podeszłym wieku wpadają w niekorzystne środowisko społeczne. Niektórzy nastolatkowie odmawiają dalszej edukacji i wybierają niskopłatną niewykwalifikowaną siłę roboczą, inni zaczynają kraść i wchodzą do kolonii dla nieletnich. Nawet przy wczesnym leczeniu nastoletniego alkoholizmu ta okoliczność często wpływa na całe jej przyszłe życie. Pacjenci, którzy stali się członkami firm aspołecznych i grup przestępczych, często po terapii ponownie pili, ponownie wchodząc w kontakt ze znajomym otoczeniem.

Wraz z alkoholizmem dorastającym cierpią wszystkie narządy i układy. Naruszono czynności organów wewnętrznych; zwiększa się prawdopodobieństwo rozwoju chorób przewodu pokarmowego, układu sercowo-naczyniowego, oddechowego i moczowego. U uzależnionych nastolatków często zwiększa ciśnienie krwi, rozwija tachykardię i arytmię, występuje zapalenie żołądka, zapalenie wątroby, zapalenie trzustki, odmiedniczkowe zapalenie nerek, zapalenie pęcherza moczowego i zapalenie cewki moczowej. Przechodzenie w stan pijany i zmniejszenie odporności prowadzi do wzrostu chorób zakaźnych płuc i górnych dróg oddechowych. Pacjenci cierpiący na alkoholizm nastolatków często prowadzą rozwiązłe życie seksualne, które prowadzi do niechcianych ciąż, szerzenia się rzeżączki, kiły i innych infekcji seksualnych.

Diagnostyka i leczenie alkoholizmu dorastającego

Diagnozę przeprowadza się na podstawie wywiadu, rozmowy z pacjentem i jego rodzicami. W ciężkim alkoholizmie nastolatków, któremu towarzyszą poważne zaburzenia umysłowe, intelektualne i fizyczne, diagnoza zwykle nie jest trudna. W przypadku braku wyraźnych zmian, możliwe jest nadrozpoznanie nastoletniego alkoholizmu. Eksperci uważają, że w 30-50% przypadków, diagnoza jest błędnie traktowana jako typowego leczenia uzależnień dla młodzieży zachowań imitujących (alkoholizm celowo demonstracyjnych, osiągnięcie głębokiego upojenia „dorosłych”, w sprawie wycofania nieobecności opohmelenie) objawy alkoholizmu dojrzewania.

Jednak takiej naddiagnozy nie można uznać za nieuzasadnioną lub szkodliwą, ponieważ alkoholizm u nastolatków rozwija się szybko. Wczesna diagnoza zapobiega dalszemu alkoholizowaniu i chroni pacjentów, którzy już zaczęli regularnie pić alkohol od rozwoju ciężkiego uzależnienia. Pacjenci są odizolowani od zwykłego towarzystwa towarzyszy picia. Zmieniające się warunki życia i codziennej rutyny i zmieniając aktywność zwykłego przyczyniają się do charakterystycznej zniszczenia nastoletnie alkoholizmu patologicznych postaw i zachowań.

Leczenie ciężkiej alkoholizm stages młodzież często nieskuteczne z powodu uporczywego anosognozja, brak krytyki do własnego zachowania i intensywnej patologicznej żądzy alkoholu. Stosowanie implantów, leków awersyjnych i innych podobnych technik zwykle nie przynosi pożądanego rezultatu. podczas psychologicznego leczenia w specjalistycznym ośrodku rehabilitacyjnym i długotrwałej izolacji od zwykłego kręgu przyjaciół najlepszy efekt leczenia nastoletnie alkoholizmu obserwuje. Psychoterapia łączy się z nauką, terapią zajęciową i sportem.

Alkoholizm dzieci i młodzieży

O dziecięcym alkoholizmie mówić w przypadku, gdy jego znaki pojawiają się po raz pierwszy, zanim dziecko osiągnie wiek 18 lat. U dzieci alkoholizm, w przeciwieństwie do dorosłych, ma wiele charakterystycznych cech:

- szybkie uzależnienie od napojów alkoholowych (wyjaśnia to anatomiczna i fizjologiczna struktura organizmu dziecka);

- złośliwy przebieg choroby (w wieku młodzieńczym organizm jest na etapie formowania się i zmniejsza się stabilność ośrodkowego układu nerwowego do działania alkoholu, w wyniku czego zachodzą głębokie i nieodwracalne procesy jego niszczenia);

- przyjmowanie dużych dawek alkoholu przez dziecko (alkohol nie jest zatwierdzony przez społeczność dla dzieci, dlatego nastolatki są zwykle pijane potajemnie, zwykle bez przekąsek, przyjmując całą dawkę w tym samym czasie);

- szybki rozwój pijackiego pijaństwa (dla nastolatków normą jest pić przy jakiejkolwiek okazji, podczas gdy w stanie lekkiego zatrucia zaczynają czuć się niepewnie);

- niska skuteczność leczenia.

Pijaństwo wśród nieletnich jest ściśle związane z ich dewiacyjnym zachowaniem. W sercu tego związku jest najważniejsze dla nastolatków niebezpieczeństwo alkoholizmu - dramatycznie osłabia samokontrolę.

Najczęściej w stanie odurzenia popełniane są brutalne przestępstwa. Pozyskiwanie dzieci i młodzieży z napojami alkoholowymi występuje najintensywniej w trzech okresach wiekowych: we wczesnym dzieciństwie, w wieku przedszkolnym i szkolnym, w dzieciństwie i w okresie dorastania.

Pierwszy okres to wczesne dzieciństwo, w którym alkoholizacja dzieci jest nieprzytomna, mimowolna. Jest to ułatwione z następujących głównych powodów: pijaństwo, spożywanie alkoholu w czasie ciąży i laktacji, co prowadzi do zaburzeń rozwoju fizycznego i psychicznego dziecka.

Drugi okres to wiek przedszkolny i gimnazjalny. W tym okresie najistotniejszym powodem jest analfabetyzm pedagogiczny rodziców, który prowadzi do zatrucia alkoholem organizmu i rodzinnych tradycji alkoholowych, prowadząc do powstania zainteresowania alkoholem. (Korobkina ZV, Popova VA Zapobieganie uzależnieniu od narkotyków u dzieci i młodzieży, strona 77)

Pedagogiczny analfabetyzm rodziców przejawia się w istniejących uprzedzeniach i błędnych przekonaniach na temat leczniczego działania alkoholu: alkohol zwiększa apetyt, leczy anemię, poprawia sen, ułatwia ząbkowanie. Rodzice płacą za analfabetyzm z powodu zatrucia alkoholem dzieci, co może nawet doprowadzić do śmierci.

Alkoholizacja dzieci i młodzieży jest ułatwiona dzięki środowisku alkoholowemu, które najbliżsi krewni tworzą poidła.

Badania biologiczne wykazały, że sam alkoholizm nie jest przenoszony genetycznie, przekazywana jest tylko jego skłonność do niego, wynikająca z cech natury otrzymanej od rodziców. W rozwoju alkoholizmu u dzieci, złych przykładów rodziców, decydująca jest sytuacja pijaństwa w rodzinie.

Trzeci okres to okres dojrzewania i dorastania. Jako główne powody można wymienić następującą siódemkę: wadę rodziny; pozytywne reklamy w mediach; bezrobocie wolnego czasu; brak wiedzy na temat konsekwencji alkoholizmu; unikanie problemów; cechy psychologiczne osobowości; autoafirmacja. W tym okresie pojawia się skłonność do spożywania alkoholu, która rozwija się w nawyk, prowadząc w większości przypadków do uzależnienia od alkoholu u dziecka.

Alkoholizm, który powstaje w okresie dojrzewania i dojrzewania (od 13 do 18 lat), nazywany jest zwykle wczesnym alkoholizmem. Uważa się, że w tym wieku kliniczne objawy alkoholizmu rozwijają się szybciej niż u dorosłych, a choroba postępuje bardziej złośliwie.

Anatomiczne i fizjologiczne cechy organizmu w okresie kryzysu, okres pokwitania to rodzaj korzystnej gleby, na której alkohol może spowodować szybki rozwój choroby. Duże znaczenie ma stopień alkoholizacji i formy picia, w szczególności częstotliwość, dawka, stężenie alkoholu, reakcja organizmu na jego spożycie (Babayan EA, Gonopolsky M. Child and alcohol).

W ciele dziecka lub nastolatka alkohol przedostaje się przede wszystkim do krwi, wątroby i mózgu. W związku z niedojrzałością ośrodkowego układu nerwowego jest najbardziej narażona na działanie etanolu. Wynikiem tego działania jest naruszenie zróżnicowania i dojrzewania neuronów, w wyniku którego cierpi osobowość nastolatka, łamane są logiczne abstrakcyjne myślenie, intelekt, pamięć, reakcja emocjonalna. Alkohol dotyka praktycznie wszystkich systemów ciała nastolatka. Według statystyk, 5-7% zatruć u dzieci stanowi odsetek zatrucia alkoholem. Zjawisko zatrucia u dzieci i młodzieży rozwija się szybko i może zakończyć się ogłuszeniem, a nawet śpiączką. Ciśnienie tętnicze i wzrost temperatury ciała, poziom glukozy we krwi, liczba białych krwinek maleje. Krótkotrwałe pobudzenie spowodowane spożyciem alkoholu, szybko zamienia się w głęboki odurzający sen, skurcze, a nawet śmierć, nie są rzadkie. Czasami rejestrują zaburzenia psychiczne z delirium i halucynacjami.

Głównymi psychologicznymi mechanizmami konsumpcji alkoholu w dzieciństwie, okresie dojrzewania i dojrzewania są: imitacja psychiczna, redukcja lub usuwanie objawów astenicznych (stanów) i deformacja osoby o skłonności do picia alkoholu.

Istnieje kilka etapów rozwoju alkoholizmu w tych grupach wiekowych.

Na pierwszym, początkowym etapie, istnieje rodzaj adaptacji (uzależnienia) od alkoholu. W tym przypadku ogromne znaczenie ma środowisko mikrospołeczne, zwłaszcza rodzina, szkoła, rówieśnicy. Czas trwania tego okresu wynosi do 3-6 miesięcy. (ibid., s. 79)

Drugi etap charakteryzuje się stosunkowo regularnym odbiorem napojów alkoholowych. Dawka jest zwiększona, zwiększa się częstotliwość przyjmowania alkoholu. Zachowanie nastolatka się zmienia. Ten okres trwa do 1 roku. Uważa się, że zaprzestanie stosowania alkoholu w tym okresie może dać dobry efekt terapeutyczny.

Na trzecim etapie rozwija się mentalna zależność, która może trwać kilka miesięcy lub lat. Sam nastolatek jest aktywnym orędownikiem picia napojów alkoholowych w dowolnym momencie, w dowolnych ilościach i każdej jakości. Kontrola ilościowa i sytuacyjna zostaje utracona. Tolerancja na etanol wzrasta 3-4 krotnie. Istnieje wiele dni, tygodni, czasami ciągłe spożywanie napojów alkoholowych, jest to początkowy etap przewlekłego alkoholizmu.

Czwarty etap definiuje się jako przewlekły stan choroby. Powstaje zespół abstynencyjny, przeważnie z przewagą komponentu mentalnego. Czasami zespół odstawienia jest słabo wyrażony w postaci zaburzeń wegetatywno-somatycznych. Abstynencja jest mniej długotrwała niż u dorosłych, występuje po przyjęciu dużych dawek alkoholu.

Ponadto na piątym etapie rozwój alkoholizmu odpowiada wzorcom opisanym dla dorosłych. Znaczącą różnicą jest szybkie tworzenie się otępienia (demencji). Dzieci z alkoholizmem szybko zstępują, stają się aspołeczne, nieuprzejme, dysforyczne, niedyskryminowane seksualnie, intelektualnie zdegradowane, z rażącym naruszeniem pamięci i emocji.

Alkoholizm u nastolatków kształtuje się przeciętnie przez 3-4 lata. Zespół abstynencyjny występuje 1-3 lata po rozpoczęciu stałego spożywania alkoholu. Charakterystyczną cechą wczesnego alkoholizmu jest jego większa zależność od cech przedobjawowych, w szczególności od rodzaju akcentowania charakteru. W przypadku epileptoidów, wybuchowości, złośliwości, tendencji do łączenia alkoholu z innymi środkami odurzającymi (acetonem, klejem) i substancjami zastępczymi, szybko rosną. Często łączy go hashism, barbiturbation.

Alkoholizm często rozwija się u nastolatków, młodych mężczyzn po urazach mózgu, organicznych uszkodzeniach ośrodkowego układu nerwowego i neuroinfekcjach, które powodują zmiany osobowości. W tych przypadkach choroba jest tworzona bardziej intensywnie, postępuje złośliwie, szybko prowadzi do utraty kontroli ilościowej, pojawienia się patologicznego przyciągania do alkoholu, rozwoju objawów odstawienia. Ważone cechy patologiczne nastolatka. Szczególnie niekorzystne tło dla rozwoju wczesnego alkoholizmu są psychopatia, wspomagany przez takich stresujących czynników, takich jak wczesnej utraty matek, alkoholizm, zaniedbania wychowawczego, konflikty w rodzinie, edukacji społecznej i zaniedbania. W pobudliwych psychopatach używanie alkoholu najczęściej kojarzy się z pragnieniem pozbycia się złego nastroju. Zwalczani psychopaci używają alkoholu, aby poprawić swoją adaptację do środowiska. Histeryczni psychopaci poprawiają pobudliwość alkoholową i niestabilność. Stany depresyjne z próbami samobójczymi są powszechne u psychopatów psychastenicznych. Alkoholizm w psychopatycznych osobach młodego wieku rozwija się wcześnie, postępuje silniej, częściej progresywnie, wcześnie prowadzi do pierwotnych zjawisk psychotycznych, demencji. Klinicznie alkoholizm różne stany ciężkiego zatrucia z amnezją, znaczny spadek tolerancji, szybki tworzenie zespołu odstawienia, zmiany w obrazie zatrucia, wczesne pojawienie się prawdziwego ciężkiego picia. W tym przypadku degradacja społeczna szybko się rozwija.

Przejście od dzieciństwa do dorosłości charakteryzuje się szybkim rozwojem zarówno poszczególnych narządów i całego organizmu jako całości, doskonałości ich funkcji, początku i końca dojrzewania.

W okresie dojrzewania narządy wewnętrzne rozwijają się intensywnie. Masa serca wzrasta prawie dwukrotnie, płuca objawiają się wzrostem częstotliwości oddychania zewnętrznego, szybkość oddychania jest regulowana.

Na początku okresu dojrzewania zakończone morfologiczne i funkcjonalne zmiany w układzie pokarmowym, kończąc wymianę zębów mlecznych, rozwoju przełyku, żołądka i gruczołów ślinowych.

Szczególna uwaga zasługuje na rozwój psychiki w okresie dojrzewania. Formatywne myślenie perspektywiczne, które przejawia się w typowym filozofowaniu rosnącego człowieka na temat sensu życia, miejsca człowieka w świecie itp. W tym okresie charakterystyczne są również reakcje emancypacji, grupowania się z rówieśnikami, różnych zainteresowań (hobby) z częstymi zmianami.

Ogólnie rzecz biorąc, aktywność narządów i układów ciała w okresie pokwitania charakteryzuje się niestabilnością funkcjonalną, a w związku z tym wzrostem reaktywności tkanek na wiele czynników środowiska, w szczególności na szkodliwe. Nie jest przypadkiem, że organizm dziecięcy łatwo ulega podatności na alkohol.

Wchłanianie alkoholu do krwi występuje głównie w żołądku (20%) i jelicie cienkim (80%). W błonie śluzowej żołądka i jelicie cienkim alkohol penetruje dyfuzję, a większość wchodzi w przepływ krwi w niezmienionej postaci.

Szybkość wchłaniania alkoholu jest w dużej mierze określona przez wypełnienie żołądka i jelit. Przyjmując alkohol na pusty żołądek, maksymalną jego zawartość we krwi można ustalić po 30-40 minutach, aw niektórych przypadkach - nawet wcześniej. Wchłanianie alkoholu spowalnia, gdy żołądek jest wypełniony pożywieniem, podczas gdy zatrucie rozwija się wolniej.

Natychmiast po spożyciu alkoholu do krwi, zaczyna się jego utlenianie i wydalanie. Według licznych danych około 90-95% alkoholu wchłoniętego do krwi jest utleniane w ciele pod wpływem enzymów do dwutlenku węgla i wody, a 5-10% jest wydalane w postaci niezmienionej przez nerki, płuca i skórę.

Powszechnie uważa się, że utlenianie i wydalanie alkoholu występuje zawsze w takim samym tempie, niezależnie od stężenia alkoholu w organizmie. Objętość krwi wyrzucanej przez serce zwiększa się o jedną redukcję. Według wielu badaczy, zmiany w strukturze średniej, szybkość utleniania alkoholu wynosi 6-10 gramów na godzinę. Na przykład, po zażyciu 100 mililitrów wódki, czyli około 40 gramów czystego alkoholu, ten ostatni znajduje się w tkankach ludzkich przez cztery do siedmiu godzin.

Po wypiciu alkoholu w dużych ilościach, uwolnienie alkoholu z organizmu może trwać od dwóch do trzech dni.

Alkohol we krwi, wraz z nią, myje wszystkie narządy i tkanki ciała i przenika je. Stężenie alkoholu w narządach i tkankach jest w dużej mierze zależne od zawartości w nich cieczy: im bogatsza jest woda w tkankę lub narząd, tym więcej alkoholu zawarta jest w nich. Duża ilość alkoholu jest w szczególności zatrzymywana w tkankach ludzkiego mózgu.

Współczesne badania pozwalają nam udowodnić, że w organizmie nie ma takich strukturalnych elementów, na które nie miałby wpływu toksyczny wpływ alkoholu. Alkohol "ingeruje" w syntezę białek, węglowodanów, tłuszczów, narusza metabolizm enzymu, wpływa na mitochondria, przerywa przepuszczalność błon, zmienia przewodnictwo impulsów nerwowych itp.

Toksyczny wpływ alkoholu, przede wszystkim, wpływa na aktywność układu nerwowego. Jeśli zawartość alkoholu we krwi zostanie pobrana jako 1, wówczas w wątrobie będzie 1,45, aw mózgu 1,75. Nawet niewielkie dawki alkoholu zakłócają wymianę w tkance nerwowej, przenoszenie impulsów nerwowych. Małe dawki alkoholu patologicznie przyspieszają proces przenoszenia pobudzenia, umiarkowane - hamują go. W tym samym czasie praca naczyń mózgowych zostaje zakłócona: obserwuje się ich ekspansję, wzrost przepuszczalności, krwotok do tkanki mózgowej. Wszystko to przyczynia się do zwiększenia przepływu alkoholu do komórek nerwowych i prowadzi do jeszcze większych zakłóceń w ich aktywności.

Duży niemiecki psychiatra E. Krepelin (1856-1926) stwierdził, że sprawność psychiczna od małych dawek może powodować zauważalne naruszenia subtelnych funkcji umysłowych: pod jego wpływem, klarowność myślenia maleje, krytyczna ocena jego działań.

Współcześni psychiatrzy wykazali, że alkohol zawarty w jednym kieliszku wódki wystarczy, aby zmniejszyć zdolność podstawowych funkcjonalnych systemów ciała, zapewniając dokładną orientację w przestrzeni, realizację dokładnych ruchów, operacje robocze.

Czy muszę powiedzieć, że pijany nastolatek jeżdżący na rowerze, motorowerze lub motocyklu jest niebezpiecznym wrogiem zarówno dla siebie, jak i dla wszystkich, którzy mogą spotkać się na jego drodze; Francuski naukowcy Chardon, Boutin i Bogár spędził szereg doświadczeń na ochotnikach wykazano w sposób przekonujący, że w łagodnym zatrucia stężenia alkoholu we krwi 0,15-0,25 g na 1 kg masy ciała. występują zaburzenia reakcji wzrokowych i słuchowych. Co piąty badany reakcja była opóźniona, a co szósta naruszona była głęboka wizja, to znaczy zdolność rozróżniania odległych obiektów, do określenia, w jakiej odległości znajduje się ten lub inny obiekt. Jednocześnie zmniejszyła się wrażliwość na światło, możliwość rozróżniania kolorów (szczególnie czerwonego).

Nie mniej wyraźny wpływ alkoholu na inne narządy i układy.

Wchodząc do wątroby, alkohol działa jak rozpuszczalnik dla błon biologicznych komórek wątroby, powodując zmiany strukturalne z gromadzeniem się tłuszczu, a następnie zastępując komórki wątroby tkanką łączną. W wieku młodzieńczym alkohol działa szczególnie na wątrobę, ponieważ ten narząd w wieku młodzieńczym jest na etapie kształtowania. Toksyczne uszkodzenie komórek wątroby prowadzi do naruszenia metabolizmu białek i węglowodanów, syntezy witamin i enzymów.

Alkohol ma wyraźny wpływ na nabłonek wyściełający przełyk, żołądek, jest niezgodny wydzielanie i skład soku żołądkowego, co z kolei prowadzi do załamania przewodu pojemności żołądka i różne objawy niestrawności.

Nie bez znaczenia dla picia i szybkiego wzrostu w wieku pokwitaniowym - płuca. W końcu około 10% pobranego alkoholu jest usuwane z organizmu przez płuca i, przechodząc przez nie, opuszcza patologicznie zmienione komórki.

Wrażliwy reaguje na obecność alkoholu i serca rosnącej osoby. Rytm, tętno, procesy metaboliczne w mięśniu sercowym się zmieniają. Naturalnie, w takich warunkach nie może istnieć prawidłowa i pełnoprawna formacja układu mięśniowego i nerwowego serca młodzieńca.

Wreszcie toksyczne działanie alkoholu wpływa na krew. Aktywność leukocytów, które odgrywają ważną rolę w ochronie organizmu, zmniejsza się, ruch erytrocytów przenoszących tlen do tkanek ulega spowolnieniu, a funkcja płytek krwi ważnych dla krzepnięcia krwi zmienia się patologicznie.

Tak więc, alkohol ma bardzo szkodliwy wpływ na rosnące ciało w okresie dojrzewania. Osłabia, hamuje i uciska prawidłowy rozwój i dojrzewanie wszystkich narządów i układów.

I w tym przypadku im młodszy organizm, tym bardziej szkodliwy jest na nim wpływ alkoholu. Wynika to z anatomicznych i fizjologicznych i społeczno-psychologicznych cech dzieciństwa i dojrzewania. W szczególności, szybkie zmiany występujące w ośrodkowym układzie nerwowym, organów wewnętrznych, układu hormonalnego związane z wzrostu i dojrzewania ciała, zwiększenie reaktywności, a w związku z tym alkohol może spowodować szybki rozwój procesu patologicznego.

Mówiąc o specyfice dojrzewania, nie można nie wspomnieć o tak ważnym problemie społecznym i higienicznym, jakim jest przyspieszenie, które czasami ogranicza się do przyspieszania rozwoju fizycznego i seksualnego. Jednak istotą tego zjawiska jest nie tylko to. Współczesne warunki życia wywierają bardziej intensywny wpływ na układ nerwowy dziecka niż pół wieku temu.

Jednocześnie młodzież ma zainteresowania dzieci, niestabilność emocjonalną, niedojrzałość reprezentacji obywatelskich itp. Istnieje dysproporcja pomiędzy rozwojem fizycznym a statusem społecznym. A w obecności takiej dysproporcji stosowanie gąbek alkoholowych w okresie dorastania często przyczynia się do ostrzenia takich cech jak drażliwość, agresywność, izolacja, alienacja.

Tak więc, anatomiczne i fizjologiczne i psychologiczne cechy dzieci i młodzieży, jest wzmocnienie rozwoju organizmu, zmiany endokrynologiczne, dojrzewanie płciowe, tworzenie osobowości i mentalności, zwiększają wrażliwość młodego człowieka do różnych negatywnych czynników, w tym napojów alkoholowych.